Energieneutraal provinciehuis: ‘Net útgean fan ego, mar eco’

Door Provinciale Staten op 27 mei 2019

De PvdA vindt het een goede zaak dat de provincie Fryslân als organisatie energieneutraal wil worden. “Lit mar sjen dat we echt feroaring wolle”, zei woordvoerder Marijke Roskam in haar eerste toespraak in de Statenzaal. Ze riep het provinciebestuur wel op tempo te maken en het belang van besparing te benadrukken. “At we yn 2025 al enerzjyneutraal wêze wolle, kinne je mar better as de bliksem soargje dat je ferbrûk minder wurdt. It gedrach en de kultuer yn de organisaasje binne tige wichtich om de meter echt nei ûnder te krijen.”

Pionieren

De provincie heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid vindt de PvdA. “Wy moatte net útgean wolle fan ego, mar eco”, zei Roskam die vindt dat de provincie een pionierende overheid moet zijn. Tijdens het debat reageerde ze scherp op de ambtelijke conclusie dat er geen ruimte genoeg is voor zonnepanelen op het provinciehuis. “Der moat kreativer en ynnovativer neitocht wurde oer de tapassing fan sinne-enerzjy, bygelyks sinnesellen yn de ruten.”

‘Oaren helpe’

Het goede voorbeeld geven gaat volgens de PvdA verder dan zelf energieneutraal worden. Het gaat volgens Roskam ook over het denken in mogelijkheden en ondersteunen van lokale duurzame initiatieven. “Wy fine it wichtich dat we as provinsje Fryslân sjen litte dat we oaren helpe wolle yn it setten fan griene stappen. Tal fan organisaasjes, enerzjykoöperaasjes, mar ek gesinnen yn Fryslân wolle stappen sette om duorsume enerzjy op te wekken.”

Woordvoerder

Woordvoerder


Marijke Roskam

Vicefractievoorzitter
Taal, Cultuur, Milieu, Economie, Duurzaamheid & Klimaat

Telefoon: 06 – 46 13 32 88
E-mail: m.roskam@fryslan.frl

Stuur mij een bericht