Door Provinciale Staten op 16 juni 2016

Denk met ons mee: hoe pakken we armoede in Fryslân aan?

De PvdA vindt dat kinderen die opgroeien in armoede meer aandacht en perspectief verdienen. Het is simpelweg onaanvaardbaar dat ruim één op de acht Friese kinderen opgroeien in armoede. Het provinciale Kansenfonds, dat een vervolg is op het provinciale armoedebeleid, kan samen met de inzet van gemeenten helpen om het probleem terug te dringen. We vragen jullie om met ons mee te denken en doen. Wat voor projecten moet het Kansenfonds ondersteunen om de armoede aan te pakken? Welke ideeën leven er, welke initiatieven kunnen er versterkt worden met financiële steun?

Wat is de bedoeling?
Het Kansenfonds biedt veel mogelijkheden. Maar omdat het niet bedoeld is voor individuele ondersteuning moeten we grotere, meer algemene initiatieven van de grond zien te krijgen. Hoe praktischer hoe beter. Denk bijvoorbeeld aan een Fries schoolreisfonds, zodat ook kinderen uit gezinnen met een smalle beurs mee kunnen op schoolreisjes. Als PvdA willen we dat het Kansenfonds, waar 1,25 miljoen euro inzit, volledig benut wordt. Het mag niet zo zijn dat er straks geld over is, terwijl er nog zoveel dingen beter en socialer kunnen.

Hoe denk ik mee?
Na de zomer, tot begin november, staat het fonds open voor aanvragen. Projecten kunnen gaan over onderwijs, sport en cultuur, maar ook werk, leefbaarheid, duurzaamheid en gezond leven behoren tot de mogelijkheden. Hebben jullie praktische ideeën voor het Kansenfonds of over de wijze waarop de provincie kan bijdragen aan het oplossen van sociale problemen? Neem dan contact met ons op via pvda@fryslan.frl of bel 058-2925799. Samen met jullie willen we kijken hoe we de ideeën kunnen versterken en initiatieven kunnen verbinden. Zorg er samen met ons voor dat het Kansenfonds voor Friese kinderen benut wordt!