Club Noord: volkshuisvesting en duurzaamheid

Door Gewestelijk bestuur op 3 september 2019

Aanstaande vrijdagmiddag 6 september organiseert club Noord een themamiddag over volkshuisvesting en duurzaamheid in de stad Groningen. Samen met Tweede Kamerlid Henk Nijboer, Wethouder Roeland van der Schaaf en Wouter Bolhuis programmamanager Energie bij de gemeente Groningen zullen we op de fiets voorbeelden bekijken van initiatieven in de wijken Paddepoel en Selwerd. Aansluitend vindt de opening van het politiek seizoen van de afdeling Groningen plaats, waarvoor de deelnemers aan de middag ook van harte uitgenodigd zijn.

Omdat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn voor de activiteit en we voldoende fietsen moeten reserveren, vragen we je om je vooraf op te geven via deze link.

Programma
14:30 Inloop en welkom (adres wordt doorgegeven na aanmelding)
15:00 Start fietstocht
16:30 Discussiebijeenkomst
17:30 Vertrek naar barbecue afdeling Groningen

We hopen je vrijdag te zien!

Volkshuisvesting, het organiseren van betaalbare, kwalitatief goede woningen in fijne wijken is een onderwerp dat hoort bij de PvdA. De omstandigheden uit de tijden van de invoering van de woningwet kennen we gelukkig al lang niet meer, maar tot op de dag van vandaag is goede volkshuisvesting cruciaal. Een veilige, gezonde en betaalbare woning voor iedereen is voor de PvdA altijd een belangrijk streven geweest, helaas is er in veel gemeenten tegenwoordig niet meer zoveel geld beschikbaar voor wijkvernieuwing en ook de financiën van de sociale woningbouwcorporaties zijn niet altijd toereikend. Schimmelwoningen, sociale achterstandswijken, tekorten aan sociale huurwoningen en woekerprijzen in de vrije sector zijn problemen die ook vandaag nog altijd spelen en waar wij als PvdA een antwoord op moeten hebben.

Tegelijkertijd begint de energietransitie op stoom te komen. Het biedt geweldige kansen. Voor werkgelegenheid, maar ook voor onze inwoners om regie over hun eigen energie te krijgen en te besparen op hun maandlasten. Maar we lezen ook berichten over de gevaren van energiearmoede. En daar ligt een grote opgave voor de PvdA: want hoe zorgen we ervoor dat juist de mensen met een kleine portemonnee de (financiële) voordelen plukken van de energietransitie.

In de verbinding tussen de energietransitie en wijkvernieuwing liggen interessante kansen. Deze middag willen we samen gaan kijken wat er in de traditionele gemengde volkshuisvestingswijken Paddepoel en Selwerd allemaal gebeurd op dit terrein om vervolgens de discussie aan te gaan hoe we als PvdA in het Noorden hiermee verder aan de slag kunnen gaan.