Door In het nieuws op 7 september 2017

Burgers nemen taken over van provinciehuis

LEEUWARDER COURANT — Wie het beter of goedkoper denkt te kunnen, mag van het Friese provinciebestuur uitvoerende taken overnemen. Brugbediening bijvoorbeeld. Right to Challenge heet het recht dat Provinciale Staten (groepen) burgers wil geven. Het past volgens de coalitie bij modern openbaar bestuur. Ook benut het de kracht van individuele mensen en sociale verbanden. Ook oppositiepartijen als PvdA en D66 steunen de koers, al hoeft daar van PvdA’er Remco van Maurik niet meteen een boel beleid bij. Laat de burgers eerst maar eens komen, vindt hij.

Fragment uit het artikel ‘Friezen mogen provincie uitdagen’, Leeuwarder Courant 7 september 2017