Door Gewestelijk bestuur op 5 november 2016

Belangrijke data: voorcongres, najaarsvergadering en nieuwjaarsreceptie

UPDATE — Het PvdA Gewest Fryslân organiseert op zaterdag 12 november samen met de gewesten Groningen en Drenthe een Noordelijk Voorcongres om u in de gelegenheid te stellen met andere partijgenoten in discussie te gaan over het concept verkiezingsprogramma en om met elkaar te komen tot het opstellen van amendementen of moties. De bijeenkomst vindt plaats in ‘Ons Pand’, Haddingestraat 10 in Groningen, aanvang 12:30 uur.

Met de implementatie  van de “nieuwe ledendemocratie” zijn de regels en werkwijze rondom het indienen van moties en amendementen veranderd. Voor nadere uitleg hierover, klikt u hier. Ook tijdens de bijeenkomst willen wij u hier graag van de nodige informatie voorzien. We hebben mevrouw Rita Weeda bereid gevonden om als lid van het presidium bij de bijeenkomst aanwezig te zijn.

Het programma ziet er als volgt uit:

 1. Ontvangst met eenvoudige lunch (12:30 uur)
 2. Opening en vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Ledendemocratie:
  • Inleiding
  • Welke thema’s uit het programma moeten worden besproken (inventarisatie)
  • Indienen moties en amendementen
  • Stemmen ledendemocratie
 5. Rondvraag en sluiting

Op maandag 24 oktober wordt het concept verkiezingsprogramma van de PvdA door de programmacommissie gepresenteerd. Tot en met woensdag 23 november a.s. om 23:59 uur is het voor partijleden mogelijk op basis van het conceptprogramma wijzigingsvoorstellen in de vorm van amendementen en moties in te dienen.

Gewestelijke najaarsvergadering
In eerste instantie stond voor zaterdag 12 november de gewestelijke najaarsvergadering gepland. Om u in de gelegenheid te stellen om deel te nemen aan het Noordelijk Voorcongres in Groningen, hebben wij er voor gekozen om de gewestelijke najaarsvergadering te verplaatsen naar maandagavond 28 november. De bijeenkomst vindt plaats in ‘Hotel Oostergoo’, Nieuwe Kade 1 in GrouZet u de datum alvast in uw agenda? Het definitieve programma, inclusief stukken volgen.

Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie stond in eerste instantie gepland voor zaterdag 14 januari 2017. Omdat dit zou samenvallen met de eerste dag van het partijcongres, is er voor gekozen om op zoek te gaan naar een ander moment waarop we als Fryske PvdA’ers het nieuwe jaar met elkaar kunnen vieren. UPDATE — De nieuwjaarsreceptie vindt plaats op vrijdag 13 januari 2017 vanaf 16.00 uur. Nadere informatie volgt.