Door Stichting Anita foar Fryslân op 14 augustus 2016

Anita Andriesen-lezing met Mariëtte Hamer (SER)

Na Anita’s overlijden zagen we het als onze opdracht een Stichting op te richten om met een jaarlijkse lezing Anita’s inspiratie voort te zetten en uit te diepen. Het doet ons veel plezier dat Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) dit jaar de lezing zal houden, met als onderwerp: een fatsoenlijk bestaan.

Anita Andriesen ontwikkelde als politiek gezicht van de Friese PvdA een breed draagvlak met haar ‘Dream foar Fryslân’. Een droom die haar visie voor Fryslân op weg naar 2030 aangaf. Ze inspireerde daarmee veel mensen en verbond ook mensen aan haar.

Troelstra gebruikte deze uitdrukking om het belang van de achturendag aan te geven. In het huidige beginselmanifest van de PvdA is het een kernbegrip. Maar wat betekent het in een wereld van dertig jaar flexibilisering, deregulering en privatisering? Waar de economie draait op oproepcontracten, deeltijdcontracten, uitzendkrachten en flexwerk? Wat is de toekomst van de arbeidsverhoudingen? Hoe organiseert de arbeid zich?

Wij nodigen jullie van harte uit om de Anita Andriesen-lezing 2016 bij te wonen.

Datum: vrijdag 16 september 2016.
Plaats: Restaurant De Zwarte Haan, Nieuwe Bildtdijk 428, 9079 PG Sint Jacobiparochie.
Tijd: 18.30 uur bij het Anita Andriesen gedenkteken op de Zeedijk; 19.00 uur de lezing in het restaurant. Het restaurant is vanaf 17.00 open.

De Stichting Anita foar Fryslân,

Lutz Jacobi, foarsitter
Bertus Mulder, skriuwer
Hans Konst, ponghâlder
Joop van den Berg, lid.

Donaties/giften graag naar NL15 RABO 0146 4379 69 t.n.v Anita foar Fryslân, Harddraversweg 38, 8501 CN De Jouwer.

Stichting Anita foar Fryslân

Stichting Anita foar Fryslân

Meer over Stichting Anita foar Fryslân