Jaarverslagen

Lees hier de jaarverslagen van de PvdA Steatefraksje en de Wetterskipsfraksje . De Statenleden en Wetterskipsleden bespreken elk jaar wat ze het hebben bereikt. Van eerdere jaarverslagen is onderaan deze pagina een archief te vinden.

Jaarverslag Steatefraksje 2023

2023 stond in het teken van de verkiezingen. Met veel vrijwilligers is er door heel Fryslân campagne gevoerd. We willen als Statenfractie onze dank uitspreken voor al jullie inzet en enthousiasme. Helaas verloren we één zetel, wel werden we de tweede partij. De verhoudingen binnen de Staten zien er dit jaar totaal anders uit. Dat vraagt ook van ons een andere rol in de oppositie. Ik wil de waardering uitspreken voor alle fractieleden, die na de teleurstellende onderhandelingen de knop hebben omgezet en vol aan de slag zijn voor onze provincie. Ook grote dank aan Hetty, Erik, Anne, Jan en Douwe die ervoor gezorgd hebben dat iedereen snel en goed voorbereid aan de slag kon.

We hebben het afgelopen jaar ook al veel zien veranderen op het provinciehuis. Waaronder
helaas ook forse bezuinigingen op cultuur en mienskipsprojecten. Hierover maak ik mij zorgen. Wat eenmaal kapot is gemaakt in onze provincie krijg je niet snel meer terug. Het maakt ons ook strijdvaardig. In 2024 staat het nieuwe cultuurbeleid op de agenda en we blijven strijden voor de middelen en waardering van de sector. Juist in tijden van verharding hebben we de mensen in onze culturele sector meer dan nodig.

In deze tijd moeten we soms meer strijden voor onze idealen dan voorheen. Maar ik merk ook dat dat ons dichter bij elkaar brengt en het nieuwe energie geeft. Ik geloof ook dat juist deze tijd
kansen biedt voor veranderingen.

Edou Hamstra
Fractievoorzitter

Jaarverslag Wetterskipsfraksje 2023

We kijken terug op een dynamisch jaar met verkiezingen: een verkiezingscampagne met nieuwe
partijen in het speelveld; coalitieonderhandelingen; de vorming van een nieuw dagelijks bestuur; en
onverminderd grote uitdagingen voor onze kerntaken van veilig, schoon, en voldoende water. De
uitkomst van de verkiezingen is teleurstellend, maar toch ook succesvol. We gingen aan de ene kant
van drie naar twee zetels, maar we werden ook onderdeel van de nieuwe coalitie, met onze Remco
van Maurik als Dagelijks Bestuurder. Een hele brede coalitie met ondermeer de BBB. Dat is een
spannende keuze, maar in de praktijk merken we dat we gezamenlijk belang hebben; hoe laten we het
werk en de taken van het Wetterskip beter aansluiten bij de leefwereld van de boer en de burger. En
hoe hou je de waterschapslasten zo betaalbaar mogelijk, in de wetenschap dat er een enorme opgave
ligt. Die opgave is sterk gekoppeld aan de klimaatverandering, waardoor veel ingrepen op de lange
termijn schuiven niet gaat helpen. Na agendering van onze kant is het ook gelukt om met onze twee
zetels een commissielid te mogen aanstellen. Thomas Veenstra is ons commissielid geworden,
waardoor we nu een evenwichtige (en hele leuke) fractie zijn.

We namen afscheid van Henni van Asten, die 8 jaar lang fractievoorzitter was en op kundige wijze de
fractie heeft geleid vanuit de oppositie. En dat was zeker de afgelopen 4 jaar niet altijd gemakkelijk,
juist omdat de coalitie de gelederen keihard gesloten hield. Wij herinneren ons met plezier de
gevleugelde uitspraak van Henni: “Voorzitter! Hier zakt me de broek van af!” nadat de (inmiddels
verdwenen) partij Lagere Lasten Burger weer eens steun gaf aan een voorstel dat leidde tot hógere
lasten voor met name de minst bedeelde burgers!

Henk Mulder
Fractievoorzitter

Klik hier voor het jaarverslag

Archief Steatefraksje

Jaarverslag Steatefraksje 2022, 2021, 2020, 20192018, 2017, 2016, 20152014, 2013, 2012, 2011

Archief Wetterskipsfraksje

Jaarverslag Wetterskipsfraksje 2022, 2021, 2020, 20192018, 2017, 2016, 2015