Jaarverslagen

Lees hier de jaarverslagen van de PvdA Steatefraksje en de Wetterskipsfraksje . De Statenleden en Wetterskipsleden bespreken elk jaar wat ze het hebben bereikt. Van eerdere jaarverslagen is onderaan deze pagina een archief te vinden.

Jaarverslag Steatefraksje 2020

Bijna het hele jaar 2020 heeft de fractie moeten functioneren onder Corona-omstandigheden. We kunnen stellen dat daardoor de digitale vaardigheden van de verschillende fractiegenoten toe zijn genomen, dat is een positief effect. Het blijkt dat digitaal vergaderen best wel aardig gaat en soms ook effectiever is.

Maar toch, het politieke werk is er niet altijd leuker op geworden. Naarmate het jaar vorderde kregen we steeds meer behoefte elkaar ook live te ontmoeten, elkaar in de ogen te kunnen kijken en diepgaander te discussiëren over de onderwerpen die langskwamen. Gelukkig kon dat ook in de periode vlak na de zomer. We hadden in september een nuttige gezamenlijke studiedag op de Dairy Campus waarop we het eerste politieke jaar van deze periode evalueerden en speerpunten voor het tweede jaar vaststelden.

Een ander belangrijk nadeel van de corona-periode voor ons politieke werk is dat we eigenlijk niet op werkbezoek kunnen met elkaar. Juist die werkbezoeken inspireren ons en geven ons belangrijke informatie uit de praktijk. Zelf ben ik wel op mijn eentje veel op bezoek geweest bij, met name, agrariërs. Boeren hebben niet veel vertrouwen meer in de overheid, en zeker ook niet in de PvdA. Daarom is het belangrijk veel energie te steken in contacten met boeren. Ik vond het heerlijk om rondgeleid te worden op de pleats, ik werd steeds weer gegrepen door de onmacht van de agrarische ondernemers over de financiële klem waar ze in zitten door de enorme investeringen in verhouding tot het gezinsinkomen.

Binnen mijn eigen portefeuilles waren het afgelopen jaar de veenweideproblematiek en de bestuurlijke vernieuwing belangrijke onderwerpen.

De PvdA heeft zich samen met de gedeputeerde sterk gemaakt voor een Veenweideprogramma wat een goed antwoord geeft op de CO2-uitstoot door het oxiderende veen, de bodemdaling, de klimaatadaptatie en de teloorgang van de biodiversiteit en weidevogelstand. In 2021 moeten hierover de definitieve besluiten genomen worden. We trekken daarbij samen op met de groene fracties uit Provinciale Staten, het Wetterskip en de groene organisaties in de provincie.

Bij de bestuurlijke vernieuwing zoeken we naar digitale mogelijkheden om burgers meer te betrekken bij de ontwikkeling van het provinciale beleid en willen we actief aansluiten bij initiatieven uit de bevolking, zoals energiecoöperaties.

 

Hetty Janssen
Fractievoorzitter PvdA Steatefraksje

Jaarverslag Steatefraksje 2020
(download pdf)

Jaarverslag Wetterskipsfraksje 2018

Ons eerste volle jaar was net als voor iedereen een merkwaardig jaar. Het coronavirus  maakte alles anders. Aan bijna alle vergaderingen namen we via het beeldscherm deel; wat de politieke discussie niet bevordert.  Er waren nauwelijks werkbezoeken en al helemaal geen gesprekjes bij het koffieapparaat. 

Natuurlijk missen we het directe contact met mensen in ons werkgebied, mooie partijbijeenkomsten met sprekers, muziek en vooral gesprekken, bijzondere ontmoetingen etc. Maar we bleven gelukkig gezond en werden steeds handiger in het gebruik van Teams, ZOOM etc. 

In 2020 hebben we ingestemd met de begroting. Echter op voorwaarde van een goede discussie  over det oekomst van het waterbeheer in Fryslân en het Groningse Westerkwartier over meer dan alleen geld. Dat gesprek gaat er komen. Onze inzet is en blijft groen en sociaal. 

Henni van Asten
Fractievoorzitter PvdA Wetterskipsfraksje

Jaarverslag Wetterskipsfraksje 2020
(download pdf)

Archief Steatefraksje

Jaarverslag Steatefraksje  20192018, 2017, 2016, 20152014, 2013, 2012, 2011

Archief Wetterskipsfraksje

Jaarverslag Wetterskipsfraksje 20192018, 2017, 2016, 2015