Jaarverslagen

Lees hier de jaarverslagen van de PvdA Steatefraksje en de Wetterskipsfraksje . De Statenleden en Wetterskipsleden bespreken elk jaar wat ze het hebben bereikt. Van eerdere jaarverslagen is onderaan deze pagina een archief te vinden.

Jaarverslag Steatefraksje 2018

Als we iets willen, dan kunnen we het. Dat is afgelopen jaar gebleken met Leeuwarden-Fryslân 2018. We hebben dromen omgezet in daden. Van het afgelopen feestjaar hebben we ontzettend genoten, toch keken we als fractie vooral vooruit naar 2019 en via 2020 naar 2030. Wat voor plek is onze provincie dan? Welke dingen zijn nodig in onze dorpen en de wijken? In wat voor landschap willen we wonen? Hoe zorgen we dat echt iedereen mee kan doen?

Kijk ik om mij heen, dan zie ik dat Fryslân bruist. De mienskip is actief. Het feit dat de mienskip massaal lokale initiatieven steunt, doet ons goed. Samen moeten we onze leefbaarheid en leefomgeving blijven verbeteren. Op het gebied van wonen, zorg, krimp en bereikbaarheid is nog zoveel goeds te doen. Als je daar het element duurzaamheid aan koppelt wordt onze provincie alleen maar mooier.

Voor mij was 2018 het laatste volledige jaar als Statenlid en fractievoorzitter voor de PvdA. Het waren twaalf bijzondere jaren. Het geeft een goed gevoel dat we mooie dingen aan Fryslân konden geven. Naast het vallen en opstaan bij alle grote projecten denk ik vooral met veel plezier terug aan alle kleinere initiateven en Friese talenten die we met een klein zetje in de rug konden laten opbloeien. Bedankt voor jullie steun en vertrouwen!

Remco van Maurik
Fractievoorzitter PvdA Steatefraksje

Jaarverslag Steatefraksje 2018
(download pdf)

Jaarverslag Wetterskipsfraksje 2018

Water speelde een hoofdrol in Culturele Hoofdstad 2018. En dat in de droogste zomer sinds 1976. Wij kunnen niet anders dan constateren dat het een bijzonder jaar was. Een jaar waarin Wetterskip Fryslân het besluit nam voor een mega-investering in een energiefabriek bij de rioolwaterzuivering, we een stukje verder opschoten in het beleid voor een goed kwijtscheldingsbeleid en er eindelijk een oplossing kwam voor de modderpoel in de Fabryksfeart in Augustinusga. Maar oh, die veenweide-aanpak. En de tarieven. Die staan steeds meer onder druk.

In dit laatste jaar van deze bestuursperiode begonnen we met de voorbereiding voor het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de verkiezingen op 20 maart 2019. We hebben ervoor gekozen om samen met de Staten één programma schrijven en daarbij maatschappelijke organisaties, partijgenoten en anderen uit te nodigen hun bijdragen, opvattingen en kritische kanttekeningen te leveren. Dat leidde niet alleen tot een mooi programma, maar was ook een bijzonder en leerzaam proces.

Henni van Asten
Fractievoorzitter PvdA Wetterskipsfraksje

Jaarverslag Wetterskipsfraksje 2018
(download pdf)

Archief Steatefraksje

Jaarverslag Steatefraksje 2018, 2017, 2016, 20152014, 2013, 2012, 2011

Archief Wetterskipsfraksje

Jaarverslag Wetterskipsfraksje 2018, 2017, 2016, 2015