Jaarverslagen

Lees hier de jaarverslagen van de PvdA Steatefraksje en de Wetterskipsfraksje . De Statenleden en Wetterskipsleden bespreken elk jaar wat ze het hebben bereikt. Van eerdere jaarverslagen is onderaan deze pagina een archief te vinden.

Jaarverslag Steatefraksje 2021

De eerste helft van iedere Statenperiode worden vooral veel nieuwe plannen in de steigers gezet. Daar zaten gelukkig veel van onze plannen tussen. In 2021 is het veenweideprogramma eindelijk vastgesteld, waarmee de bodemdaling wordt verminderd en de CO2-uitstoot wordt verlaagd. Dat het onze gedeputeerde Douwe Hoogland daarbij gelukt is om de neuzen van de landbouw- en natuurpartijen dezelfde kant op te krijgen, vind ik een knappe prestatie. De Friese ‘Bloeizones’ zijn weer een stuk zichtbaarder geworden. We zijn hard op weg niet alleen de gelukkigste, maar ook de gezondste provincie te worden. Met de groene partijen kwamen we met een initiatiefvoorstel om het gebruik van bestrijdingsmiddelen aan banden te leggen. Een meerderheid was voor, dat is een belangrijke steun voor onze gedeputeerde om weer meer aan de biodiversiteit te kunnen doen.

We hebben in 2021 vaak van ons laten horen. Voor steun aan cultuurondernemers en dorps- en buurthuizen. Want het was voor hen opnieuw een moeilijk jaar door de coronamaatregelen. Voor landelijke steun aan Thialf. Voor een inclusieve provincie. En tegen gaswinning onder de Waddenzee. De boodschap dat dit natuurgebied beschermd moet worden, hebben ze in Den Haag niet kunnen missen. Hoewel we door de huidige geopolitieke spanningen niet weten hoeveel gas er nog uit eigen bodem moet komen.

Er is nog genoeg te doen. We willen dat iedereen mee kan doen op de Friese arbeidsmarkt, vooral ook de mensen die hiernaartoe gevlucht zijn. Dat mensen met funderingsschade snel worden geholpen. Dat jongeren makkelijker aan een woning kunnen komen en dat de transitie naar duurzame energie snel en eerlijk verloopt. Met veel positieve energie gaan we in 2022 door om Fryslân duurzamer en socialer te maken.

Hetty Janssen
Fractievoorzitter PvdA Steatefraksje

 

Jaarverslag Steatefraksje 2021
(download pdf)

Jaarverslag Wetterskipsfraksje 2021

Begin 2021 dachten we dat langzaamaan alles weer ´gewoon´ zou worden. Dat werd het niet. We hebben slechts enkele keren fysieke bijeenkomsten kunnen houden en van werkbezoeken was al
helemaal nauwelijks sprake. Dat is jammer, want debat en ontmoeting zijn toch de sjeu van het werk van volksvertegenwoordiger.

Na drie droge zomers werd die van 2021 drijfnat. We kennen de beelden uit Zuid Limburg, maar op 25 juli viel er 113 mm regen in Sumar; de grootste etmaalmaalhoeveelheid ooit in Fryslân gemeten. En een maand later was het weer raak. Nu in Sûdwest Fryslân met hoeveelheden boven de 100 mm. Daarmee werd het nieuwste IPPC-rapport in de praktijk zichtbaar: Meer weersextremen door snellere opwarming. En de invloed van de mens, is niet meer ‘zeer waarschijnlijk’, maar ‘onbetwistbaar’.

Wetterskip Fryslân heeft een belangrijke rol in tegengaan van verdere opwarming en aanpassen aan de gevolgen die er nu al zijn in ons gebied. Het oude adagium dat maatregelen ‘haalbaar en betaalbaar’ moeten zijn volstaat niet meer.

Henni van Asten
Fractievoorzitter PvdA Wetterskipsfraksje

Jaarverslag Wetterskipsfraksje 2021
(download pdf)

Archief Steatefraksje

Jaarverslag Steatefraksje 2020, 20192018, 2017, 2016, 20152014, 2013, 2012, 2011

Archief Wetterskipsfraksje

Jaarverslag Wetterskipsfraksje 2020, 20192018, 2017, 2016, 2015