9 maart 2016, om 11:30 | Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden

PvdA in gesprek met…

Statenleden gaan in gesprek met burgers, organisaties en politieke afdelingen.

Een gesprek met de PvdA reserveren? Stuur dan een bericht naar pvda@fryslan.frl