20 mei 2016, om 17:00 | nog niet bekend

PvdA foar Fryslân

Tijdens ‘PvdA foar Fryslân’ brengen Kamerleden, Statenleden, bestuursleden, raadsleden, e.a. een bezoek aan een gemeente en een lokale afdeling.

Een werkbezoek organiseren om een succes of een probleem te delen en de onderlinge contacten te verbeteren? Stuur dan een bericht naar pvda@fryslan.frl