12 november 2016, om 12:30 | 'Ons Pand', Haddingestraat 10 in Groningen

Noordelijk voorcongres

Het PvdA Gewest Fryslân organiseert op zaterdag 12 november samen met de gewesten Groningen en Drenthe een Noordelijk Voorcongres om u in de gelegenheid te stellen met andere partijgenoten in discussie te gaan over het concept verkiezingsprogramma en om met elkaar te komen tot het opstellen van amendementen of moties. De bijeenkomst vindt plaats in ‘Ons Pand’, Haddingestraat 10 in Groningen, aanvang 12:30 uur.

Met de implementatie van de “nieuwe ledendemocratie” zijn de regels en werkwijze rondom het indienen van moties en amendementen veranderd. Voor nadere uitleg hierover, klikt u hier. Ook tijdens de bijeenkomst willen wij u hier graag van de nodige informatie voorzien. We hebben mevrouw Rita Weeda bereid gevonden om als lid van het presidium bij de bijeenkomst aanwezig te zijn.

Het programma ziet er als volgt uit:

 1. Ontvangst met eenvoudige lunch (12:30 uur)
 2. Opening en vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Ledendemocratie:
  • Inleiding
  • Welke thema’s uit het programam moeten worden besproken (inventarisatie)
  • Indienen moties en amendementen
  • Stemmen ledendemocratie
 5. Rondvraag en sluiting

Op maandag 24 oktober wordt het concept verkiezingsprogramma van de PvdA door de programmacommissie gepresenteerd. Tot en met woensdag 23 november a.s. om 23:59 uur is het voor partijleden mogelijk op basis van het conceptprogramma wijzigingsvoorstellen in de vorm van amendementen en moties in te dienen.