2 november 2016, om 21:30 | Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden

Fractievergadering