1 maart 2017, om 11:00 | Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ, Leeuwarden

Fractievergadering

Weten wat er op de agenda staat? Voor informatie over deze fractievergadering neemt u contact op met het fractiebureau van de Steatefraksje, 058-2925799, pvda@fryslan.frl