Zorg

Nieuwsberichten over Zorg

Langer zelfstandig wonen: ‘Creër 1400 slimme woningen’

door Provinciale Staten op 6 februari 2017

Op het gebied van wonen vraagt de PvdA aandacht voor innovatie en duurzaamheid. De PvdA pleit in haar brief aan Gedeputeerde Staten voor het creëren van 1400 slimme woningen. “Het liefst willen we allemaal zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen”, verklaart fractievoorzitter Remco van Maurik. “Dit kunnen we in toenemende mate mogelijk maken dankzij allerlei

lees verder »

PvdA wil meer aandacht voor positieve gezondheid Friezen

door Provinciale Staten op 7 november 2016

De PvdA wil dat de vitaliteit van de Friese bevolking een belangrijker aandachtsveld wordt voor de Provincie Fryslân. Er moet volgens fractievoorzitter Remco van Maurik en zorgwoordvoerder Marja van der Meer specifiek meer oog komen voor positieve gezondheid. “We zien steeds meer dat mensen, zowel ouderen als jongeren, zich eenzaam of buitengesloten voelen”, lichten Van

lees verder »

Lutz Jacobi stelt Keamerfragen oer Sionsberg

door In het nieuws op 3 augustus 2016
Foto PvdA Fryslân

OMROP FRYSLÂN — Keamerleden Lutz Jacobi en Lea Bouwmeester fan de PvdA hawwe de minister ek ta ferantwurding roppen oer it konflikt tusken Sionsberg en De Friesland. De keamerleden wolle fan de minister witte wêrom’t de makke ôfspraken oer it soarchoanbod yn Noardeast-Fryslân net neikommen wurde.

lees verder »

PvdA: Passende vergoeding voor toezichthouders

door In het nieuws op 27 juni 2016

FRIESCH DAGBLAD — De PvdA-Tweede Kamerleden John Kerstens, Jaques Monasch en Lutz Jacobi willen van de ministers Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en Edith Schippers (Volksgezondheid) weten of zij het met hun eens zijn dat met de inwerkingtreding van de Wet normering topinkomens 2 een vrijbrief is gegeven aan raden van toezicht

lees verder »

‘Meer toewijding en ambities nodig in provinciale plannen’

door Provinciale Staten op 21 juni 2016
Foto PvdA Fryslân

De PvdA wil, samen met D66 en de Partij voor de Dieren, meer daadkracht en visie in de toekomstplannen van de provincie. De zogenoemde kadernota, een tussentijdse stand van zaken waarin het college hun visie voor de komende jaren beschrijft, mist ambities stelt Remco van Maurik.

lees verder »

‘Fries zorgnetwerk voor dementerenden moet blijven’

door Provinciale Staten op 5 juni 2016

De PvdA vraagt aandacht voor dementerenden die nog thuis wonen. Deze week werd bekend dat TinZ, een netwerk van Friese zorgorganisaties dat mensen met geheugenverlies en dementie ondersteunt, wordt opgeheven. Zorgwoordvoerder Marja van der Meer wil weten hoe er vanaf nu voor wordt gezorgd dat deze kwetsbare groep in hun vertrouwde omgeving de zorg krijgt

lees verder »

Lutz Jacobi: “Saak Alliade oan de boaiem ta útsykje”

door In het nieuws op 15 april 2016

OMROP FRYSLÂN – Twadde Keamerlid Lutz Jacobi fynt dat de eventuele belangeferfrisseling by soarchgroep Alliade oant de boaiem útsocht wurde moat. Se stipet in yngripend ûndersyk en stiet folslein achter de fragen dy’t oer de saak steld binne oan steatssekretaris Van Rijn. De kwestje draait derom dat direkteuren dy’t in tsjinst binne by Alliade ek

lees verder »

PvdA blijft hameren op oplossen knelpunten jeugdzorg

door Provinciale Staten op 16 december 2015

De PvdA wil dat de provincie blijft bijdragen aan het oplossen van knelpunten in de jeugdzorg. “De gemeenten en zorgaanbieders zijn nog niet eens een jaar gezamenlijk verantwoordelijk voor de jeugdzorg, maar het college wil nu al het geld schrappen dat bedoeld is voor het oplossen van opstartproblemen en probleemgevallen”, verklaart woordvoerder Hetty Janssen verontwaardigd.

lees verder »

Toezichthouders Patyna zien af van salarisverdubbeling

door Provinciale Staten op 15 december 2015

UPDATE — De PvdA vindt het een goede zaak dat de toezichthouders van Patyna afzien van de heftig bekritiseerde salarisverdubbeling. “Het is goed dat de toezichthouders verantwoor-delijkheid nemen en zich realiseren wie ze zijn als zorgorganisatie”, zegt fractievoorzitter Remco van Maurik. Vorige week vroeg de PvdA opheldering over de beloningen. Lees verder voor de verklaring van Patyna.

lees verder »

Onbegrip overheerst, geen oplossing loverboyslachtoffers

door Provinciale Staten op 25 juni 2015

Voor loverboyslachtoffers en hulporganisatie Fier was het gisteren een teleurstellende dag. Het voorstel van PvdA, ChristenUnie en D66 om geld beschikbaar te stellen voor het helpen van deze veelal jonge meiden kreeg geen steun van de coalitie. “We zijn erg teleurgesteld over het gebrek aan inlevingsvermogen bij de coalitiepartijen en vooral de SP.”

lees verder »