‘We gaan gemeenten helpen bij hun strijd tegen laaggeletterdheid’

Door Provinciale Staten op 27 mei 2022

We willen dat iedereen kan lezen en schrijven. Daarom hebben we samen met D66 gewerkt aan een plan voor een provinciale aanpak tegen laaggeletterdheid. Dat plan is woensdag met een ruime meerderheid (35 van de 42 Statenleden stemden voor) door Provinciale Staten aangenomen.

Meer dan 1 op de 8 Friezen zijn laaggeletterd. Gezond leven, grip op geldzaken en het lezen van de bijsluiter is voor hen lastig. Zij lopen het risico om uitgesloten te worden van de samenleving. Dat mag niet gebeuren. We willen dat iedereen in de provincie mee kan doen.

Naast gemeenten staan

We willen met ons plan niet op de stoel van gemeenten gaan zitten, maar naast hen staan. Gemeenten moeten voor 2025 met een integrale aanpak komen. Maar nog niet alle gemeenten hebben actief beleid op laaggeletterdheid en basisvaardigheden. De gemeenten die hiermee bezig zijn, lopen tegen landelijke regels aan bij het geld dat zij willen gebruiken. Zo mogen zij de decentralisatie-uitkering (WEB-gelden) van het Rijk nu niet gebruiken voor preventie bij jongeren onder de 18 jaar. Dat maakt het een lastig opgave om op tijd met een integrale aanpak te komen. De provincie gaat gemeenten daar tot 2025 bij helpen.

Het plan

We willen dat de provincie samen met gemeenten en de arbeidsmarktregio Fryslân gaat werken aan subsidieaanvragen. Met dit extra geld kunnen meer mensen werken aan betere basisvaardigheden, zoals leren lezen, schrijven, rekenen en computeren. We willen dat de provincie over laaggeletterdheid in 2024 een congres organiseert en dat er extra geld komt voor een publiekscampagne. Op deze manier zorgen we ervoor dat er veel nieuwe kennis ontstaat over het onderwerp en dat we meer mensen bereiken. Ook moeten we als provincie onze eigen communicatie via de website toegankelijker maken.