Door Provinciale Staten op 18 maart 2022

PvdA stelt vragen over plannen verkoop MCL Harlingen

De PvdA staat voor zorg dicht bij de mensen en stelt daarom schriftelijke vragen over de plannen van MCL om hun ziekenhuisgebouw in Harlingen te verkopen. Woordvoerders Edou Hamstra (zorg) en Jaap Stalenburg (wadden) willen weten wat de gevolgen zijn voor de bereikbaarheid van de zorg voor de inwoners van Terschelling, Vlieland en Harlingen. Ze vragen aan Gedeputeerde Staten om zich samen met de colleges van burgemeesters en wethouders van Vlieland, Harlingen en Terschelling sterk te maken om poliklinische zorg in Harlingen te behouden.

Leefbaarheid verdwijnt

MCL Harlingen wordt verkocht omdat het ziekenhuisgebouw te duur is. Edou Hamstra is kritisch op deze marktwerking in de zorg: “Bereikbare zorg komt zo steeds meer onder druk te staan. Toegang hebben tot zorg in een vertrouwde omgeving draagt bij aan de leefbaarheid op het platteland. Dat verdwijnt langzaam wanneer dit soort beslissingen worden genomen.” Ze noemt daarbij ook het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit, die aandringt op concentratie van acute zorg. Jaap Stalenburg vult aan: “Op de Wadden en in Harlingen is geschrokken gereageerd op dit bericht. Zij zitten met dezelfde vragen. De fracties van de PvdA op Terschelling en in Harlingen hebben hier ook vragen over gesteld aan de colleges daar. Ze willen behoud van zorg, zoals die nu geboden wordt door het MCL.”

Waar ben je naar op zoek?