Sport

Nieuwsberichten over Sport

Samen vooruit: Help kinderen die opgroeien in armoede

door Verkiezingen 2017 op 2 maart 2017

VIDEO – Het gaat steeds beter met Nederland. Toch merkt niet iedereen iets van de toenemende welvaart. 400.000 kinderen groeien op in armoede. “Voor deze kinderen is het niet vanzelfsprekend dat ze mee kunnen op schoolreisje of mee kunnen sporten”, zegt Tweede Kamerkandidaat Christa Oosterbaan. Lijstduwer Foppe De Haan beaamt dat bewegen belangrijk is voor kinderen.

lees verder »

Het blijft spannend rond nieuw zwembad Drachten

door Provinciale Staten op 9 september 2016

UPDATE — De stemmen staakten woensdagavond in Provinciale Staten over het voorstel van PvdA en GrienLinks voor een topsporttrainingsbad in Drachten. Woordvoerder Marja van der Meer pleitte voor een gezamenlijke lobby van de provincie en de gemeente Smallingerland richting NOC*NSF. Er moet aldus de PvdA een duidelijk plan komen voor de realisatie

lees verder »

‘Meer aandacht voor kleine cultuurinitiatieven en gezonde levensstijl’

door Provinciale Staten op 7 september 2016
Foto PvdA Fryslân

De PvdA vindt dat er in het nieuwe beleid voor cultuur, taal, onderwijs en sport te weinig aandacht is voor lokale initiatieven en gezondheid. “Ús provinsje is ryk wat ferienigingen oanbelanget”, verklaart woordvoerder Marja van der Meer. “Dit moatte we mear stimulearje. Lytse inisjativen belûke minsken op in leechdrompelige wize by kultuer, taal en sport.”

lees verder »

‘Meer toewijding en ambities nodig in provinciale plannen’

door Provinciale Staten op 21 juni 2016
Foto PvdA Fryslân

De PvdA wil, samen met D66 en de Partij voor de Dieren, meer daadkracht en visie in de toekomstplannen van de provincie. De zogenoemde kadernota, een tussentijdse stand van zaken waarin het college hun visie voor de komende jaren beschrijft, mist ambities stelt Remco van Maurik.

lees verder »

Sneller duidelijkheid over steun lokale verenigingen en musea

door Provinciale Staten op 14 juni 2016

De oppositie in de Friese Staten gaat niet akkoord met het verzoek van het college om de behandeling van het beleid op het gebied van cultuur, taal, onderwijs en sport tot na de zomer uit te stellen. De PvdA stuurde met D66, ChristenUnie, GrienLinks, Partij voor de Dieren en de FFP een spoedbrief aan Gedeputeerde Staten.

lees verder »

‘Sneller duidelijkheid over steun Friese festivals en evenementen’

door Provinciale Staten op 23 maart 2016

Organisatoren van evenementen in Fryslân moeten ruim van te voren te horen krijgen of ze wel of niet een bijdrage van de provincie krijgen. Die oproep doet de PvdA bij de behandeling van het nieuwe provinciale beleid voor cultuur, taal, onderwijs en sport. Sommige evenementen, zoals onlangs het Fries Straatfestival, krijgen pas laat te horen of

lees verder »

“Geen concurrentie met Thialf”

door Provinciale Staten op 26 februari 2015
Foto PvdA Fryslân

Terwijl vele schoolkinderen hun rondjes schaatsen op de oude ijsbaan krijgt de nieuwe Elfstedenhal in Leeuwarden steeds meer vorm. De bouw lijkt voorspoedig te verlopen. Statenleden Jouke van der Zee en Douwe Hoogland gingen woensdagmiddag op inspectie en spraken met Bonne Stienstra van IJshal Leeuwarden over de vorderingen.

lees verder »

‘IIs foar Fryslân’ van start met eerste paal Elfstedenhal

29 oktober 2014
Foto PvdA Fryslân

Als groot voorstander van een nieuwe ijshal in Leeuwarden is de PvdA trots op het feit dat de bouw gestart is. Onder toezicht van PvdA-gedeputeerde Hans Konst sloegen Elfstedenveteraan George Schweigmann (90) en de 4-jarige Jelmer Tasma afgelopen vrijdag de eerste officiële paal van de Elfstedenhal. Onder het motto ‘IIs foar Fryslân’ moet de Elfstedenhal,

lees verder »

PvdA blij met nieuwe sportnota

26 november 2013
Foto PvdA Fryslân

De huidige sportnota van de provincie Fryslân loopt af en is geëvalueerd. Woensdag werd de nieuwe nota behandeld in Provinciale Staten. Het nieuwe sportbeleid is voor een groot deel een voortzetting van de huidige sportnota. De aanpassingen op basis van de uitkomst van de takendiscussie, de evaluatie van de huidige sportnota, en de motie van

lees verder »

PvdA groot voorstander subsidie IJshal Leeuwarden

9 april 2013

De PvdA Statenfractie is woensdagmiddag akkoord gegaan met het verlenen van subsidie voor het realiseren van een 400 meter ijsbaan in Leeuwarden. Deze ijshal voorziet in een grote behoefte en trekt jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers, waaronder duizenden schoolkinderen. Met het beschikbaar stellen van de subsidie kan er ook in de toekomst in die behoefte

lees verder »