Sociaal beleid

Nieuwsberichten over Sociaal beleid

‘Leefbaarheid moet co-creatie zijn tussen inwoners en overheden’

door Provinciale Staten op 19 juli 2017

“We moeten dorpen en wijken verder helpen en in hun kracht zetten.” Dat moet volgens PvdA-Statenlid Tjerk Voigt de essentie zijn van het provinciale leefbaarheidsbeleid. De PvdA stelt dat lokale leefbaarheid een co-creatie moet zijn tussen inwoners en overheden. Voigt noemt de dorpstuin van Snakkerburen een voorbeeld van „dorpskracht” gesteund door de provincie Fryslân.

lees verder »

Fragen oer lessen seksueel ferskaat op skoallen

door In het nieuws op 19 april 2017

OMROP FRYSLÂN — Leden fan de opposysjepartijen yn Provinsjale Steaten freegje harren ôf wêrom’t de provinsje net mei Tûmba en it COC yn petear giet oer lessen yn seksueel en kultureel ferskaat op skoallen. Mei út namme fan de ChristenUnie, D66, PvdA en de Partij voor de Dieren frege Retze van der Honing fan GrienLinks wêrom’t dat

lees verder »

‘Er is werk maar te weinig banen voor mensen met arbeidsbeperking’

door Pact van Joure op 15 maart 2017

Het vraagt creativiteit om banen vrij te maken voor mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Dat was de conclusie van de bijeenkomst die het Pact van Joure, een werkgroep van de Friese PvdA, vorige week organiseerde. De discussieavond, waaraan wethouders Jos van der Horst (SP), Houkje Rijpstra (PvdA) en Statenlid Retze van

lees verder »

Samen vooruit: Help kinderen die opgroeien in armoede

door Verkiezingen 2017 op 2 maart 2017

VIDEO – Het gaat steeds beter met Nederland. Toch merkt niet iedereen iets van de toenemende welvaart. 400.000 kinderen groeien op in armoede. “Voor deze kinderen is het niet vanzelfsprekend dat ze mee kunnen op schoolreisje of mee kunnen sporten”, zegt Tweede Kamerkandidaat Christa Oosterbaan. Lijstduwer Foppe De Haan beaamt dat bewegen belangrijk is voor kinderen.

lees verder »

Kerstvakantie: wachten op een kinderpardon en snel internet

door Remco van Maurik op 17 januari 2017
Foto PvdA Fryslân

Vlak voor de kerstvakantie hebben Provinciale Staten een nieuwe Commissaris van de Koning voorgedragen: Arno Brok. Een oude bekende voor Fryslân, die zijn sporen hier meer dan verdiend heeft. Als fractie zijn we ingenomen met zijn benoeming, al is het natuurlijk jammer dat hij geen lid van de PvdA is. Je merkt dat partijkleur steeds

lees verder »

PvdA stimt yn mei soepeler bernepardon

door In het nieuws op 17 januari 2017

OMROP FRYSLÂN — De PvdA giet de ferkiezingen yn mei in pleit foar in rommer bernepardon. De eask dat bern meiwurkje oan harren útsetting wurdt skrast wat de partij oanbelanget. De partijlieding woe dêr yn de ôfrûne kabinetsperioade net oan, mar stimde der sneon op it partijkongres dochs mei yn. Dêrmei is de aksje fan

lees verder »

Ruimer en rechtvaardig kinderpardon

door Provinciale Staten op 10 januari 2017

Een ruimer en rechtvaardig kinderpardon dat recht doet aan het internationaal kinderrechtenverdrag en misbruik moet tegengaan. Dat is de essentie van de wijziging van het verkiezingsprogramma dat aanstaand weekeinde door het partijbestuur wordt voorgelegd aan de leden van de Partij van de Arbeid. Dit gebeurt in de vorm van een amendement (download pdf). De wijziging

lees verder »

“De oprop om it ‘reade hert’ sjen te litten is heard”

door In het nieuws op 10 januari 2017
Foto PvdA Fryslân

OMROP FRYSLÂN / AUDIO — De aksje fan noardlike PvdA’ers om in rommere tapassing foar it bernepardon yn it ferkiezingsprogramma fan de partij te krijen, is slagge. De oprop om it ‘reade hert’ sjen te litten is heard, sa seit Remco van Maurik, fraksjefoarsitter yn de Steaten fan de PvdA en ien fan inisjatyfnimmers.

lees verder »

‘Wij vinden dat deze kinderen hier gewoon moeten blijven’

door In het nieuws op 4 januari 2017

OMROP FRYSLÂN / AUDIO — In delegaasje noardlike fraksjefoarsitters fan de PvdA sil woansdei nei Den Haag ta om mei listlûker Lodewijk Asscher yn petear te gean oer it bernepardon. De noardlike fraksjefoarsitters pleitsje foar in soepelere regeling foar asylsikersbern dy’t it lân útset wurde. Se stride dêr al in skoft foar, en der binne al wat

lees verder »

Op coming-out dag in gesprek met middelbare scholieren

door Provinciale Staten op 12 oktober 2016
Foto PvdA Fryslân

Statenleden Wanda Ottens en Remco van Maurik deden gisteren op coming-out dag mee aan een gastles van COC Friesland en Tûmba op AOC Terra in Wolvega. Samen met een vmbo 4-klas speelden ze het spel ‘Wie van de drie’, waarbij de leerlingen moesten raden wie van de drie ‘Brenda’s’ lesbienne was.

lees verder »