Economie

Nieuwsberichten over Economie

‘Nekke fierder útstekke foar sirkulêre ekonomy’

door Provinciale Staten op 22 juni 2017

Zorgen dat we onze grondstoffen niet uitputten. Zorgen dat we het milieu niet langer vervuilen. Dat zijn voor de PvdA de belangrijkste doelen wat betreft circulaire economie. Roel de Jong sprak in Provinciale Staten over „maatskiplike ferantwurdlikens” als aanvulling op de kansen die het biedt op het gebied van werkgelegenheid en onze economie.

lees verder »

Friese economie: ‘Meer duidelijkheid over behalen doelen en ambities’

door Provinciale Staten op 21 april 2017

De wijze waarop de Friese economie en innovatie- en exportkracht op dit moment wordt onderzocht is te algemeen en te mager. Dat zei de PvdA bij het debat over het zogenoemde monitoringskader van de opgave economie. Het lukte Statenlid Roel de Jong om dit kader aan te scherpen, zodat de effecten van provinciale acties en

lees verder »

‘Verstrek ondernemersvouchers voor zakelijke kennis’

door Provinciale Staten op 6 februari 2017

De beperkte export door het Friese mkb is een ander aandachtspunt voor de PvdA op het gebied van werk. De PvdA oppert in haar brief aan Gedeputeerde Staten het idee om de provincie ondernemersvouchers te laten verstrekken. “Door Friese ondernemers de kans te bieden om met vouchers eenvoudig zakelijke kennis en praktische tips te verkrijgen,

lees verder »

Digitale Werkplaats

door Lutz Jacobi op 20 december 2016

COLUMN — Google Nederland helpt kleine ondernemers in Nederland op de digitale snelweg. Rapporten van McKinsey en ING tonen aan dat de groei bij kleine ondernemers in Nederland achterblijft ten opzichte van hun potentie. Door onvoldoende budget, maar ook door het niet volledig benutten van de kansen van het internet.

lees verder »

Laat Wetsus niet in onzekerheid

door Provinciale Staten op 14 oktober 2016

Innoveren is vooruitkijken. De provincie Fryslân heeft met Wetsus en de WaterCampus grote spelers op het gebied van waterinnovatie. Watertechnologie levert nu en in de toekomst veel werk op en het trekt jonge ambitieuze mensen aan, vanuit alle delen van de wereld, om hier te gaan studeren, wonen, ondernemen en werken.

lees verder »

‘Marketingbelied moat mear ferbining lizze mei lokale organisaasjes’

door Provinciale Staten op 30 juni 2016

Op het gebied van promotie en marketing „swalket” het beleid van de provincie Fryslân, aldus economiewoordvoerder Roel de Jong. “It kolleezje hantearret as mantra: ‘Ferantwurdelikens dellizze wer’t die thúsheart.’ Mar it liket mear op: ‘Wy hawwe der gjin sint foar oer en dêrom fine wy der ek mar neat fan.’”

lees verder »

‘Meer toewijding en ambities nodig in provinciale plannen’

door Provinciale Staten op 21 juni 2016
Foto PvdA Fryslân

De PvdA wil, samen met D66 en de Partij voor de Dieren, meer daadkracht en visie in de toekomstplannen van de provincie. De zogenoemde kadernota, een tussentijdse stand van zaken waarin het college hun visie voor de komende jaren beschrijft, mist ambities stelt Remco van Maurik.

lees verder »

Motie van aanmoediging: ‘Blijf investeren in Friese economie’

door Provinciale Staten op 24 februari 2016

Met een motie van aanmoediging stimuleert de PvdA het college om in goed overleg met Provinciale Staten te blijven investeren in de Friese economie. Het nieuwe economische beleid van de provincie, met de naam ‘Wurkje mei Fryslân’, lijkt volgens de PvdA op zijn voorloper ‘Wurkje foar Fryslân’, maar het ontbreekt aan een duidelijke onderliggende visie.

lees verder »

Wurkje mei Fryslân: flexibel of ondoordacht?

door Provinciale Staten op 22 februari 2016

Belofte maakt schuld. De Friese economie zou een zo krachtig mogelijke impuls krijgen, dat zei het college althans bij het presenteren van hun ambities in mei vorig jaar. Nu we de feitelijke plannen onder ogen krijgen is de PvdA niet onder de indruk. Het voorstel ‘Wurkje mei Fryslân’ is globaal en amper onderbouwd.

lees verder »

‘Plannen foar Wurkje mei Fryslân binne te algemien’

door Provinciale Staten op 12 februari 2016

AUDIO — De plannen van het college voor de toekomst van de Friese economie zijn volgens Statenlid Roel de Jong “fierstente algemien”. Dit zei hij woensdag na afloop van het bespreken van de economische beleidsbrief ‘Wurkje mei Fryslân’ in een speciaal ingelaste commissievergadering. “It rjochtet sich derop dat wy in ‘carte blanche’ jouwe oan it kolleezje.”

lees verder »