Winne op 11 haadpunten

Wat heb jij nodig om gelukkig te zijn in Fryslân? We kunnen wel zingen dat Fryslân het bêste lân fan d’ierde is, maar daar zijn wel belangrijke dingen voor nodig. Een fijne wijk of een prettig dorp met goede voorzieningen. Onderwijs om verder te komen met je ambities en talenten. Leuk werk, gezellige activiteiten en sociale contacten. Relaxed kunnen bewegen of fanatiek kunnen sporten. Zorg dichtbij als je dat nodig hebt. Een omgeving met gezonde lucht, gezond water en veilige wegen om met goed vervoer overal en uiteindelijk weer thús te komen.

Verkiezingsprogramma 2019-2023

Winne mei de mienskip

Je krijgt vertrouwen van een provincie die je helpt bij plannen waar de mienskip beter van wordt.

Lees verder

Winne foar wurk

Je talent inzetten. Erkenning krijgen. Geld verdienen voor een zeker bestaan. De economie draait goed, maar nog niet voor alle Friezen. Dat moet anders.

Lees verder

Winne foar in sterke ekonomy

Ondernemers met lef, doorzettingsvermogen en een visie verdienen steun bij nieuwe plannen.

Lees verder

Winne foar goeie en betelbere soarch

We gaan voor Preventie Fryslân, zodat we met elkaar fit en vitaal blijven en onze senioren voldoende support ervaren.

Lees verder

Winne foar goed en duorsem wenjen

Een trek naar grotere kernen met voorzieningen heeft grote gevolgen voor de dorpen. Daar willen we wat aan doen!

Lees verder

Winne foar ús lânskip

We zijn zuinig op ons landschap. We zadelen onze kinderen toch niet op met een milieu-erfenis en kernafval?

Lees verder

Winne foar skjin wetter en enerzjy

We willen niet alleen het beste lân fan d’ierde zijn, maar ook het groenste en gezondste. Met droge voeten en voldoende water.

Lees verder

Winne mei toerisme

We zetten in op locatietoerisme en zorgen dat unieke plekken beter op de kaart komen te staan.

Lees verder

Winne foar kultuer en beweging

In 2018 hebben we gezien dat cultuur zoveel kan betekenen voor mensen. Het is een vliegwiel voor verandering.

Lees verder

Winne mei fernijd ferfier

Geen nieuw asfalt meer. We zetten de komende jaren in op veiligheid en duurzaam vervoer.

Lees verder

Winne foar in sosjaal en takomstproof Fryslân

Fryslân moet betaalbaar, sociaal, bereikbaar, aantrekkelijk, creatief, groen en innovatief blijven. Dat vraagt daadkracht, lef en openheid.

Lees verder