Statenleden T-Z

Talsma          A.    PvdA      1991-1999
Terpstra         G.    PvdA      1970
Thalen          J.L.   PvdA      1958
Tichelaar         P.J.   PvdA/PAK    1970
Veen, van der       P.    PvdA      1950-1954
Veen, van der       A.L.   PvdA      1962-1966
Veen, van der       M.    PvdA      2007-2008
Veen-de Jong, van der   H.    PvdA      1949-1950
Veenstra         B.    PvdA      1946-1948
Vegte, van der      M.    SDAP      1919*
Vellenga         J.T.   PvdA      1950-1954  1962-1966*
Versteeg         A.H.J.  PvdA      1997-2011
Visser, de        J.W.   PvdA      1946-1958
Vlugt, van der      S.    PvdA      1973-1984
Vlugt, van der      R.    PvdA      2007-2015  2018-2019^/^^
Vogel-van der Hoek    I.C.   PvdA      1966-1967
Voigt           T.    PvdA      2011-2015  2015-2019
Vondeling         A.    VD/PvdA    1939-1941  1946-1962
Vondeling         H.    PvdA      1955-1962  1962-1965*
Vondeling         A.    PvdA      1962*
Vos            H.    SDAP      1919-1923*
Vos, de          H.    SDAP      1919-1939*
Vos, de          H.    PvdA      1990-1991
Vreekamp         M.O.   PvdA      2003-2007
Vries, de         C.    PvdA      1966
Vries, de         F.    PvdA      1976-1986  1976-1987
Vries, de         B.    PvdA      1989-1999
Vries, de         J.A.   PvdA      2007-2015
Wagenaar         I.    PvdA      2011-2015
Walda           R.    VD/PvdA    1939-1941  1947-1950
Wallinga         J.R.   PvdA      1962-1970
Wal-Pabst, van der    I.L.E.  PvdA      1978-1982
Werkman-Faber       G.H.   PvdA      1978-1986  1978-1991
Wieringa         G.M.   PvdA      2003-2007
Wilde de         H.    PvdA      1958-1962  1962-1970*
Witteveen         E.    PvdA      1982-1989  1991
Zandstra         L.F.   SDAP      1919-1923
Zee, van der       J.    PvdA      2011-2015
Zijlstra         A.    PvdA      2019-heden^^^
Zijlstra         K.    PvdA      1978-1979
Zijlstra         H.    PvdA      1978-1982
Zweep           E.R.   PvdA      1965-1966

^R. van der Vlugt verving H.K. Balgobind wegens ziekte vanaf 21 februari 2018.
^^R. van der Vlugt werd na het vertrek van H.K. Balgobind op 23 mei 2018 volledig geïnstalleerd.
^^^Na de installatie van Douwe Hoogland als gedeputeerde werd Anne Zijlstra Statenlid.