Statenleden T-Z

Talsma          A.    PvdA      1991-1999
Terpstra G. PvdA 1970
Thalen J.L. PvdA 1958
Tichelaar P.J. PvdA/PAK 1970
Veen, van der P. PvdA 1950-1954
Veen, van der A.L. PvdA 1962-1966
Veen, van der M. PvdA 2007-2008
Veen-de Jong, van der H. PvdA 1949-1950
Veenstra B. PvdA 1946-1948
Vegte, van der M. SDAP 1919*
Vellenga J.T. PvdA 1950-1954 1962-1966*
Versteeg A.H.J. PvdA 1997-2011
Visser, de J.W. PvdA 1946-1958
Vlugt, van der S. PvdA 1973-1984
Vlugt, van der R. PvdA 2007-2015 2018-heden^/^^
Vogel-van der Hoek I.C. PvdA 1966-1967
Voigt T. PvdA 2011-2015 2015-heden
Vondeling A. VD/PvdA 1939-1941 1946-1962
Vondeling H. PvdA 1955-1962 1962-1965*
Vondeling A. PvdA 1962*
Vos H. SDAP 1919-1923*
Vos, de H. SDAP 1919-1939*
Vos, de H. PvdA 1990-1991
Vreekamp M.O. PvdA 2003-2007
Vries, de C. PvdA 1966
Vries, de F. PvdA 1976-1986 1976-1987
Vries, de B. PvdA 1989-1999
Vries, de J.A. PvdA 2007-2015
Wagenaar I. PvdA 2011-2015
Walda R. VD/PvdA 1939-1941 1947-1950
Wallinga J.R. PvdA 1962-1970
Wal-Pabst, van der I.L.E. PvdA 1978-1982
Werkman-Faber G.H. PvdA 1978-1986 1978-1991
Wieringa G.M. PvdA 2003-2007
Wilde de H. PvdA 1958-1962 1962-1970*
Witteveen E. PvdA 1982-1989 1991
Zandstra L.F. SDAP 1919-1923
Zee, van der J. PvdA 2011-2015
Zijlstra K. PvdA 1978-1979
Zijlstra H. PvdA 1978-1982
Zweep E.R. PvdA 1965-1966

^R. van der Vlugt verving H.K. Balgobind wegens ziekte vanaf 21 februari 2018.
^^R. van der Vlugt werd na het vertrek van H.K. Balgobind op 23 mei 2018 volledig geïnstalleerd.