Statenfractie 2015-2019

Balgobind         H.K. (tot 23 mei 2018)^
Hamstra          E. (vanaf 24 januari 2018)^/^^ 
Hoogland         D.
Janssen          H.A.M.
Jong, de         R.
Konst           J.H.J. (tot 16 december 2015)
Maurik, van        R.
Meer, van der       M. (van 16 december 2015 tot 29 maart 2017)
Ottens          W. (tot 21 februari 2018)
Vlugt           R. (vanaf 21 februari 2018)^/^^^
Voigt           T. (vanaf 16 december 2015)
Vries, de         J.A. (tot 16 december 2015)

^H.K. Balgobind werd wegens gezondheidsredenen vanaf 24 januari 2018 tijdelijk vervangen door E. Hamstra en vanaf 21 februari 2018 door R. van der Vlugt. H.K. Balgobind nam uiteindelijk op 23 mei 2018 wegens gezondheidsredenen afscheid.
^^E. Hamstra werd na het vertrek van W. Ottens op 21 februari 2018 volledig geïnstalleerd.
^^^R. van der Vlugt werd na het vertrek van H.K. Balgobind op 23 mei 2018 volledig geïnstalleerd.