Statenfractie 2015-heden

Balgobind         H.K. (vanaf 29 maart 2017 tot 24 januari 2018)^
Hamstra          E. (vanaf 24 januari 2018)^/^^ 
Hoogland         D.
Janssen          H.
Jong, de         R.
Konst           J.H.J. (tot 16 december 2015)
Maurik, van        R.
Meer, van der       M. (van 16 december 2015 tot 29 maart 2017)
Ottens          W. (tot 21 februari 2018)
Vlugt           R. (vanaf 21 februari 2018)^
Voigt           T. (vanaf 16 december 2015)
Vries, de         J.A. (tot 16 december 2015)

^H.K. Balgobind werd wegens ziekte vanaf 24 januari 2018 tijdelijk vervangen door E. Hamstra en vanaf 21 februari 2018 tijdelijk vervangen door R. van der Vlugt.
^^E. Hamstra werd na het vertrek van W. Ottens op 21 februari 2018 volledig geïnstalleerd.