Statenfractie 1950-1954

Berg, van den       J.P.
Brouwer          J.
Cloo           B.
Dijk, van         H.
Dijkstra         J.K.
Ettema          E.
Geerts          J.
Groeneveld        H.C.
Haan, de         E.
Halbertsma-Hylkema    P.C.
Hepkema          J.
Hoogland         J.L.
Klok           J.
Leurink          W.
Loor, de         D.
Meekma          J.
Meulen, van der      A.A.M.
Okkinga          J.
Piebenga         J.T.
Sikkes-Hartelust     H.L.
Veen, van der       P.
Veenstra         B.
Vellenga         J.T.
Visser, de        J.W.
Vondeling         A.
Walda           R.