Fryslân moaier, sterker & tûker

Werk

Goed werk voor iedereen blijft ons motto. We zetten in op bestaanszekerheid voor iedereen. Eerlijk loon, voor eerlijk werk. We willen mensen mogelijkheden en kansen bieden. Daarom gaan we door met het programma ‘Wurkje foar Fryslân’ en blijven we voortdurend investeren in de Fryske economie.

10.000 banen erbij in de komende vier jaar.

Zorg

Zorg dichtbij, daar staan we voor. De kwaliteit en beschikbaarheid van de zorg staan hierbij niet ter discussie. We willen dat de zorg overal goed is. Niemand mag tussen wal en schip belanden. Iedereen moet de zorg krijgen die hij of zij nodig heeft. Maatwerk en preventie zijn hierbij noodzakelijk.

Extra geld voor overdracht van zorgtaken.

Campagnebeelden-JaJannewietske-AfkeManshanden-web-3

Campagnebeelden-JaJannewietske-AfkeManshanden-web-18

Onderwijs

Van peuter tot promovendus. We willen goed en toegankelijk onderwijs voor jong en oud op elk niveau. Daarmee helpen we Fryslân de 21ste eeuw door. Onderwijs als motor voor emancipatie en ontplooiing. We stimuleren‘Frysk’ in meertalig onderwijs en willen een eigen universiteit.

Betere startkansen door techniekpact en campusprojecten.

Innovatie

Wat we in Fryslân ‘uitvinden’ moet zijn weerslag krijgen op onze eigen economie en werkgelegenheid. We willen daarom met ‘Doefonds Fryslân’ veelbelovende initiatieven verder helpen. Strenge regels en procedures mogen goede ideeën en echt ondernemerschap namelijk nooit in de weg staan.

Geef kleine en startende bedrijven de ruimte.

Campagnebeelden-JaJannewietske-AfkeManshanden-web-9

Campagnebeelden-JaJannewietske-AfkeManshanden-web-13

Sport

Sport en gezondheid gaan hand in hand. We blijven investeren in breedtesport. We gaan voor een nieuw zwembad in Drachten, olympisch vaarwater in Súdwest Fryslân en een top(sport) samenwerking tussen Thialf en De Elfstedenhal. We willen ook dat wandel-, fiets- en vaarroutes in de komende vier jaar perfect aansluiten.

Sport en beweging voor iedereen.

Recreatie & Toerisme

We zijn trots op Fryslân en dat mag echt iedereen zien. We gooien de vensters open! Iedereen mag van onze toeristische parels genieten. Daarmee bedoelen we niet alleen de Friese Meren en Waddeneilanden, maar ook ons prachtige landschap. Toerisme blijft een bron van werk en welvaart.

Verbind nationale parken en landschappen met recreatieve route.

Campagnebeelden-JaJannewietske-AfkeManshanden-web-19

Campagnebeelden-JaJannewietske-AfkeManshanden-web-28

Supersnel internet

Onderlinge verbondenheid, dat is wat we willen. Verbind Fryslân met de wereld en maak van iedere Fries een wereldburger. Met glasvezel internet krijgen we de kans om op grote schaal kennis te ontwikkelen en het om te zetten in bruikbare producten en diensten.

Iedereen door heel Fryslân aansluiten op supersnel internet, te beginnen bij de scholen.

Cultuur

Met onze rijke cultuur en eigenheid de grenzen over. Daar gaan we voor! Fryslân als cultureel centrum van Europa. We dromen erover, geloven erin en maken het waar. Samen laten we Fryslân van zijn allerbeste kant zien.

Geef heel Fryslân met Culturele Hoofdstad 2018 een enorme sociale, economische en internationale boost.