Wat zijn invasieve exoten en waarom moeten we ze bestrijden?

15 december 2021

Invasieve exoten zijn planten of dieren die niet van nature in Nederland voorkomt en die hier door menselijk handelen zijn terechtgekomen. Zoals de watercrassula, een aquarium- en vijverplant die zich razendsnel over Terschelling heeft verspreid. En ook de grote waternavel is ook een zeer groot probleem. Dit is te zien bij De Linde bij Wolvega. Of de Amerikaanse rivierkreeft, die is in 1968 voor het eerst in Nederland aangetroffen. Door het ontbreken van natuurlijke vijanden (zoals bacteriën of schimmels, roofdieren, of concurrerende plantensoorten) kan zo’n invasieve exoot zich ongehinderd voortplanten. Daardoor zijn ze gevaarlijk voor de biodiversiteit. Sommige exoten kunnen ook gevaarlijk zijn voor onze gezondheid. Zoals de reuzenberenklauw, een plant die brandwonden kan veroorzaken.

Startnotitie beleidsnota Invasieve Exoten Fryslân

Deze invasieve exoten vormen een bedreiging voor de biodiversiteit in de Friese natuurgebieden. Het bestrijden van deze invasieve exoten is een taak van de provincie. Daarom is er een plan geschreven: de Startnotitie beleidsnota Invasieve Exoten Fryslân. Daarin staat omschreven hoe de provincie invasieve exoten wil bestrijden of beheersen.

Extra aandacht voor schade aan gezondheid en economie

Woordvoerder Erik de Groot is deels tevreden over de voorgestelde aanpak. “Een goede Startnotitie, maar mogelijk toch wat aan de voorzichtige kant. De notitie geeft een goede uitleg over de noodzaak om invasieve exoten aan te pakken. Echter het betreft alleen benadering vanuit natuurwet, vanuit oogpunt van biodiversiteit. Dit is ons te mager. Planten of dieren die economische of gezondheidsschade aanrichten blijven buiten beschouwing.” De aanpak van het probleem moet voortvarend worden voortgezet. De PvdA wil hier een hoger budget voor. De PvdA doet daarom samen met het CDA, FNP, VVD en GrienLinks het voorstel om bij de aanpak van invasieve exoten ook aandacht te hebben voor de meest voorkomende soorten die voor schade aan de gezondheid en economie zorgen. Een stevige plus dus op het voorgestelde scenario van GS. We willen ook dat er meer voorlichting komt over het gevaar van het verspreiden van exoten, bijvoorbeeld in tuincentra.

Waar ben je naar op zoek?