Vrouwennetwerk: ‘Hoe gaat het met je omgeving?’

Door Vrouwennetwerk op 5 juni 2018

Een achttiental vrouwen was afgekomen op de uitnodiging, die als thema had: ‘Kening fan ‘e Greide’. Klaas Sietse Spoelstra nam ons mee in het ontstaan en de ontwikkeling van het burgerinitiatief. De teloorgang van het Friese landschap was de aanleiding hiervoor. De skries (grutto) komt elk jaar weer terug op dezelfde plek en stelt ons de vraag: “Hoe gaat het met jullie en je omgeving?” Het landschap verschraalt en daardoor blijft de grutto weg en komt de gans in zijn plek.

Gezonde aarde

Door het intensieve landgebruik in Nederland is de balans weg. ‘Kening fan ‘e Greide’ wil die balans weer terug. Ze doet dit door wetenschap (onderzoek, feiten), cultuur (verbeelding) en innovatie met elkaar te verbinden. In het kader van LF2018 zijn allerlei voorstellingen in het landschap ontwikkeld, zoals Conference of the Birds. Alles in de hoop en verwachting dat mensen worden geïnspireerd om een gezonde aarde achter te laten.

Maximale uit grond

Daarna nam Sjoerd Miedema het woord, een boer uit Haskerdiken, die het heeft aangedurfd zijn bedrijfsvoering om te gooien. Door extensief gebruik van zijn weidegronden kwamen daar ineens weer vogels op het land. Zo herinnerde hij zich weer de omgeving van zijn jeugd. Hij kan er goed van leven, omdat hij meer geld krijgt voor zijn producten. Maar het is minder dan toen hij het maximale uit zijn grond en vee haalde. Nu gebruikt hij geen kunstmest en krachtvoer meer, maar alleen rûge dong: mest met stroafval.

Gedijende bijen

Het duurt 30 jaar voor de grond weer hersteld is en er weer volop bodemleven is. Hij is gelukkiger dan voorheen, want alles is meer in balans. Romée van der Zee, die leiding geeft aan een groep bijenonderzoekers, vertelde ons nog over het belang van meer variatie in bloemen voor de bijen. Op boterbloemen en zuring gedijen bijen niet: het is van het grootste belang meer variatie in de weide te hebben: luzerne is een goed gewas voor bijen. Een klein strookje laten staan helpt enorm.

Kortom: het was een zeer informatieve en boeiende bijeenkomst.