Themabijeenkomst vrouwennetwerk: landschap en natuur

Door Vrouwennetwerk op 29 mei 2018

De datum voor het volgende ‘vrouwennetwerk’ staat waarschijnlijk al in ieders agenda. Zoals te lezen in onze vooraankondiging, hebben wij vrijdag 1 juni onze tweede bijeenkomst dit jaar. Woensdag stond ons initiatiefvoorstel op de agenda van Provinciale Staten. We hebben stappen kunnen zetten richting meer biodiversiteit, vernatting van het veenweidegebied en natuurinclusief boeren. Helaas haalde dit voorstel het nog niet. De coalitiepartijen konden niet akkoord gaan met de stip op de horizon: concrete doelen voor 2030. Voor de grote vakantie staat dit onderwerp weer op de agenda…

Strijdlustig als we zijn, blijven wij ons inzetten tegen teloorgang van weidevogels en verschraling van ons landschap en natuur. Om daarover met z’n allen te praten, hebben we Klaas Sietse Spoelstra uitgenodigd. Klaas Sietse is een bevlogen mens en vanaf het begin actief voor ‘Kening fan de Greide’, het initiatief voor behoud van weidevogels in ons landschap.Wij nodigen jullie van harte uit om hierover met elkaar van gedachten te wisselen op:

Wanneer? Vrijdag 1 juni 2018
Hoe laat? 17.30 – 19.30 uur
Waar? Leppehiem, Akkrum (Leppedyk 37, 8491 GJ)

Programma
Vanaf 17.00 Inloop met koffie/thee
17.30 – 17.45 Welkom en mededelingen
17.45 – 18.15 Presentatie Klaas Sietse Spoelstra
18.15 – 18.45 Lopend buffet
18.45 – 19.15 Discussie
19.15 – 19.30 Afronding en vervolg

Mbt de catering willen we graag weten op hoeveel vrouwen we kunnen rekenen. Mocht je je nog niet aangemeld hebben, doe dat dan voor woensdag 30 mei a.s. via Marja van der Meer (e-mail: [email protected]). Graag woonplaats en telefoonnummer vermelden i.v.m. eventueel mee rijden. Als er dieetwensen zijn, meld dit dan ook in je mail. De bijdrage van € 10,- voor de maaltijd kan alleen ter plekke worden betaald.

We zien elkaar graag volgende week vrijdag,

Namens het PvdA-Vrouwennetwerk Fryslân
Tineke Laverman
Marja van der Meer
Ineke van Aalderen
Toke Bijsterbosch
Riek van der Vlugt

Waar ben je naar op zoek?