Natuur & Landschap

Nieuwsberichten over Natuur & Landschap

Voor een dubbeltje op de eerste rang?

door Provinciale Staten op 11 juni 2017

Er is onrust over het behalen van natuurdoelen. De doelen voor het beheer en de ontwikkeling van onze Friese natuur, die zijn afgesproken met Den Haag, Brussel en andere betrokkenen, worden door de provincie Fryslân bij lange na niet gehaald. De reactie van gedeputeerde Johannes Kramer?

lees verder »

Verdroging veenweide: er moet nu wat gebeuren

door Provinciale Staten op 28 maart 2017

Woensdag speelde zich een beschamende vertoning af in de commissievergadering van Provinciale Staten. Als politieke partijen maakten wij ons zorgen over een serieus probleem: het verdwijnen van het veenweidegebied. Een beeldbepalend landschap in Fryslân. De coalitiepartijen blokkeerden het debat hierover. Een uitvoerig verslag hierover stond de volgende ochtend in deze krant (‘Verwarring plaagt Friese politici’,

lees verder »

PvdA boos over wegstemmen debat verdroging veenweide

door Provinciale Staten op 23 maart 2017

Door procedurele ruzies kwamen Provinciale Staten gisteren niet toe aan discussies over het veenweidegebied en duurzame dorpen. Kritiek van SP’er Jacob van der Hoek leidde ertoe dat een meerderheid van de commissie het door de PvdA aangevraagd debat over verdroging van het veenweidegebied wegstemde. PvdA-fractieleider Remco van Maurik ontplofte toen de kwestie van de agenda

lees verder »

Nomineer kandidaten voor Anita Andriesen Prijs

door Provinciale Staten op 22 maart 2017

De provinciale Anita Andriesen Prijs, voor het eerst uitgereikt in 2010, wordt dit jaar voor de derde keer toegekend. Kandidaten kunnen tot 1 mei worden aangemeld op de website van de organisatie. Het is een oeuvreprijs om een impuls te geven aan ‘het behoud en de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit’.

lees verder »

Voor het te laat is: duurzame landbouw voor behoud kievit en grutto

door Provinciale Staten op 6 december 2016

De provincie moet vaart maken met het beleid voor duurzame landbouw. Die oproep deed Provinciale Staten begin november op initiatief van de PvdA, Partij van de Dieren en D66. Vorige week brachten de LC en het Friesch Dagblad (28 november) het alarmerende nieuws dat de aantallen grutto’s, kieviten en andere weidevogels in Nederland blijven afnemen.

lees verder »

PvdA wil snelle acties tegen afname boerenlandvogels

door Provinciale Staten op 1 december 2016

De PvdA wil van gedeputeerde Johannes Kramer weten wat de provincie gaat doen tegen de afname van het aantal boerenlandvogels in Fryslân. Volgens onderzoeksbureau Alterra zijn de huidige maatregelen voor het behoud van onder andere de kievit, grutto en veldleeuwerik namelijk ontoereikend. Deze landelijke trend moet doorbroken worden, vindt natuurwoordvoerder Hetty Janssen.

lees verder »

PvdA wil helderheid over overlast en schade door beschermde dieren

door Provinciale Staten op 24 november 2016

Bij de behandeling van de wet natuurbescherming vroeg de PvdA woensdag aandacht voor een aantal praktische zaken. Zo wilde Hetty Janssen, woordvoerder natuur en milieu, weten of de das thuishoort op de provinciale vrijstellingslijst voor beschermde diersoorten. Dieren die op deze lijst staan mogen, omdat ze overmatig overlast en schade veroorzaken, verjaagd, verplaatst

lees verder »

PvdA blijft voorstander vier maanden winterrust ganzen

door Provinciale Staten op 29 september 2016

Provinciale Staten stemde gisteren in met een jaar verlenging van de twee maanden winterrust voor ganzen. Het betekent dat er ook het komende jaar alleen in januari en februari niet gejaagd mag worden op de ganzen. Woordvoerder Hetty Janssen verbaasde zich over de gebrekkige evaluatie maar wilde „met enige aarzelingen” instemmen met het voorstel.

lees verder »

Anita Andriesen Priis wurdt wol wer útrikt

door In het nieuws op 28 september 2016

OMROP FRYSLÂN — De Anita Andriesen Priis foar romtlike kwaliteit wurdt wol wer útrikt. Dat hawwe deputearre steaten besletten. De priis waard earder útrikt yn 2010 en 2013. It provinsjebestjoer reagearret op klachten fan de PvdA-fraksje yn provinsjale steaten. Dy neamde it begjin septimber teloarstellend dat de priis al trije jier net mear útrikt is

lees verder »

‘Anita Andriesen Prijs voor ruimtelijke kwaliteit mag niet verdwijnen’

door Provinciale Staten op 3 september 2016

De PvdA vindt het teleurstellend dat de Anita Andriesen Prijs al sinds 2013 niet meer is uitgereikt. De prijs, die tot nu toe om de twee á drie jaar is uitgereikt, heeft als doel om het behoud en de ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit te stimuleren. Statenlid Hetty Janssen betreurt dat gedeputeerde Sander de Rouwe

lees verder »