Provinciale Staten

Remco van Maurik

Fractievoorzitter

Woordvoerder financiën, bestuur & veiligheid

Douwe Hoogland

Vicefractievoorzitter

Woordvoerder streekagenda’s, windenergie & Fryske taal

Roel de Jong

Statenlid

Woordvoerder economie, recreatie & toerisme

Hetty Janssen

Statenlid

Woordvoerder duurzaamheid, milieu, landbouw & natuur

Wanda Ottens

Statenlid

Woordvoerder water, verkeer & vervoer

Tjerk Voigt

Statenlid

Woordvoerder ruimte & wonen, Wadden, duurzame dorpen & cultuur

Harry Balgobind

Statenlid

Woordvoerder sociaal beleid & zorg, onderwijs & sport