Penningmeester gewestelijk bestuur

Teunis van der Veen

Contactpersoon afdelingen Opsterland, Leeuwarden & Waadhoeke
Teunis van der Veen

Over Teunis van der Veen

06 - 36 56 43 61tvanderveen@live.nl