Lid algemeen bestuur

Henk Mulder

Naam: Henk Mulder
Woonplaats: Leeuwarden
Telefoon:
E-mail: hmulder@wetterskipfryslan.nl

‘Een veilig Fryslân, klaar voor de veranderingen van het klimaat’

Wat zijn jouw ambities voor Fryslân?

Een veilig Fryslân, klaar voor de veranderingen van het klimaat. Daarom droge voeten voor iedereen, in de stad en op het platteland. En voldoende en schoon water in tijden van droogte. Het Wetterskip moet hiervoor staan!

Waarom is de PvdA de aangewezen partij om dat voor elkaar te krijgen?

De PvdA is toekomstgericht. Durft verantwoordelijkheid te nemen, ook bij lastige vraagstukken als klimaatverandering en de energietransitie. En altijd vanuit het principe ‘de zwaarste lasten worden gedragen door de sterkste schouders’. Een eerlijke verdeling van de lasten dus.

Wat voor persoon ben jij?

Ik ben iemand die zijn hele leven al gaat voor het kwetsbare in onze maatschappij. Dat gaat dan zowel over burgers en boeren die het moeilijk hebben, als over natuur en landschap die onder druk staan. Ik ben iemand die weet waarover het gaat. Dat is noodzakelijk bij het Wetterskip, omdat het vaak gaat over technische zaken. En ik ben iemand die houdt van het leven en van Fryslân.

Waarom wil je actief zijn in de politiek?

Ik wil actief zijn in de politiek om mijn steentje bij te dragen aan een veilig Fryslân en om op te komen voor mensen die het nodig hebben. Ik werk nu in het aardbevingsgebied in Groningen en zie daar weer hoe mensen in de steek worden gelaten. Voor mij de extra prikkel om weer politiek actief te worden.

Wat is je favoriete plekje in Fryslân en waarom

Mijn favoriete plekken in Fryslân zijn: Leeuwarden en Fryslân buitendijks. Leeuwarden omdat het zo’n fijne stad is geworden, mede door het fantastische jaar 2018. En Fryslân buitendijks om tot rust te komen. Wandelen over een dijk die ons beschermt, met het geluid van kieviten en meeuwen en met een ruime blik op het wad.