Wetterskipsfractie 2015-heden

Admiraal         R.
Asten, van        H.C.G.
Stolp           A. (eerste vervanger)