Wetterskipsfractie 2011-2015

Admiraal         R.
Groeneveld        T.
Haan, de         W.
Visser, de        J.