Winne mei fernijd ferfier

De verkeersinfrastructuur voor auto’s is voor de komende jaren klaar. Geen nieuw asfalt meer. We zetten de komende periode vol in op veiligheid en duurzaam vervoer, met pilots en ruimte voor experimenten. Want of je nu 12, 42 of 82 bent… je hebt een bestemming. School, stage, naar een goede vriendin. Zeker zijn van je reis en daarmee je toekomst en sociale leven is enorm belangrijk.

Sneller naar de Randstad

Linksom of rechtsom, er móet sneller vervoer naar en van de Randstad gerealiseerd worden. De komende 4 jaren willen we niet blijven hangen in oude discussies, maar met een goed onderzoek onder Friese forensen duidelijk krijgen welke behoefte er is en samen met toekomstmakers een scenario uitwerken. Geen prestigeprojecten, wel fatsoenlijke reistijden en een goed vestigingsklimaat voor hurde wurkers die prettig willen wonen.

Combineren van vervoer

We faciliteren onderzoeken en pilots die samen reizen, knooppuntenvervoer met busjes van de post en andere bezorgdiensten mogelijk maakt. De Tomme Omheech-uitvinding van Heeg kan voor heel Fryslân een succes worden.

Van deur tot deur

Vooral voor senioren en mensen met een fysieke uitdaging, fatsoenlijk deur tot deur-vervoer.