Winne foar wurk

Je talent inzetten. Erkenning krijgen. Geld verdienen voor een zeker bestaan. De economie draait goed. Maar nog niet voor alle Friezen. Dat moet anders. De arbeidsmarkt vergrijst en we hebben iedereen nodig in de toekomst. Werkzoekenden, eigenlijk-veel-meer-willers, zij-instromers, talenten die graag aan de slag willen in de nieuwe economie… Iedereen heeft recht op perspectief en mee kunnen doen. Ook mensen die hun baan verliezen in de nabije toekomst door digitalisering en automatisering.

Wurkspots

We gaan ervoor zorgen dat je dichterbij huis nieuwe dingen kunt leren, zodat je klaar bent voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Dat willen we bereiken met laagdrempelige Wurkspots. Plekken waar je kennis maakt met andere beroepen, nieuwe werkgevers en je eigen talenten.

Ticket foar de Takomst

Iedere Fries krijgt de mogelijkheid om verder te leren, nieuwe netwerken te vinden, zich om te scholen en cursussen te doen op toegankelijke plekken zoals dorpshuizen en wijkcentra, waar onderwijs en bedrijfsleven samen komen. De drempel van 250 euro willen we wegnemen voor mensen die het niet breed hebben.

Gastvrij Fryslân

Gastvrij Fryslân geldt ook voor de arbeidsmarkt, we willen zorg dragen voor goede werk- en woonomstandigheden voor nieuwe Friezen en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We zijn nog lang geen iepen mienskip voor mensen met een beperking.