Winne foar ús lânskip

We hebben in Fryslân geweldige vergezichten en betrokken boeren en bewoners die gaan voor natuur. We zadelen onze kinderen toch niet op met een milieu-erfenis en kernafval? We zijn zuinig op ons landschap. Wat is er al, wat kunnen we hergebruiken en pas daarna wat gaan we neerzetten? In alle plannen van de provincie is dat voor ons het belangrijkst. We blijven daarbij áltijd strijden voor betaalbaarheid en gelijkheid.

Geen kernafval

We zadelen onze volgende generatie niet op met vervuilde lucht, arme grond en kernafval.

Behoud veenweide

We zetten door met Valuta voor Veen. Zo zorgen we ervoor dat er geen Fries CO2 in de lucht komt.

Praktische denkers betrekken

We hebben alle kennis en nieuwe ideeën nodig op dit gebied. In het komende jaar willen we een atelier als Places of Hope (een atelier in Leeuwarden met knappe koppen en praktische denkers) veel nauwer betrekken bij politieke besluitvorming. Waarom zouden we als partijen het wiel uitvinden als er al hele goede ideeën klaar liggen?

Groen boeren

Boeren willen graag een goede boterham verdienen, maar wel op een groene manier die goed is voor de vogels en het landschap. We gaan voor de voortzetting van het Living Lab Natuurinclusieve landbouw, waarbij boeren in een koplopersrol ook beloond worden voor hun ambassadeurschap en dat niet in hun werktijd hoeven doen.

Zonnepanelen op daken

Eerst alle daken van huizen en bedrijfsgebouwen vol leggen met zonnepanelen en dan pas landbouwgronden, mits het goed landschappelijk kan worden ingepast.

Tegen gas- en zoutboring

We zijn tegen gas- en zoutboring in de Friese bodem en onder de Waddenzee. De Waddenzee als UNESCO wereld erfgoed biedt geen plek aan activiteiten in de bodem, welke verstorend kunnen zijn aan de natuur.

Geen grote mestvergisters

Grootschalige mestvergisters horen niet thuis in Fryslân, al helemaal niet bij de bebouwde omgeving of bij natuurgebieden.