Winne foar skjin wetter en enerzjy

Hele warme dagen en woeste hoosbuien wisselen elkaar steeds vaker af. Deze weersextremen vragen om een brede aanpak, als we droge voeten willen houden én beschikking over voldoende water. Dat kunnen we alleen samen. We gaan ervoor dat Fryslân de doelen van het klimaatakkoord Parijs versneld haalt. Dit omdat we niet alleen het beste, maar ook het groenste en gezondste lân fan d’ierde willen zijn.

Droge voeten

Schoon en voldoende water en droge voeten voor iedereen; in de stad en op het platteland.

Flexibel waterpeil

Op tijden van droogte of juist heel veel buiten moet Wetterskip Fryslân van tevoren kunnen inspelen met een flexibel waterpeil.

Schoon water

We zetten een tandje bij als het gaat om schoon water, door meer te doen aan medicijnresten in water en aan nieuwe stoffen, zoals microplastics.

Natuurlijke oevers

Ook met meer natuurvriendelijke oevers dragen we bij aan schoon water, biodiversiteit en een mooier landschap.

Energie uit water

Het Wetterskip moet koploper worden in het halen van energie uit oppervlaktewater en het slib dat overblijft bij de waterzuivering.

Wetsus

We blijven Wetsus ondersteunen als dé plek waar watertechnologie plaatsvindt en daarmee ook de ontwikkeling van banen.

Gebruik FSFE

Via het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) ligt er nog een heleboel geld op de plank, we willen dat corporaties en de bouwsector worden aangezet om deze gelden goed te gebruiken, juist ook voor bewoners met een kleine portemonnee.

Elkenien Grien

Een Elkenien Grien-team van ambassadeurs, verslaggevers en onderzoekers monitort zichtbaarder en beter dan nu hoe we ervoor staan met de verduurzaming, dat is nu ondermaats en lang niet genoeg om de gestelde doelen te halen.

Demontabele huizen

We willen de ruimte geven aan demontabele huizen en duurzame herbestemming, zodat ook jongeren kunnen blijven wonen in het dorp waar hun hart ligt en ze later kunnen doorstromen. Dit scheelt veel extra bouwen en behoudt de jonge generatie voor leefbaarheid, vriendengroepen en betrokkenheid bij het dorp en de wijk.

Circulaire economie

Weggooien en verspillen is niet meer van deze tijd. We gaan voor een provincie waar alles zijn waarde heeft en houdt. Door het slim scheiden van spullen, inzamelen van materialen en bedenken van nieuwe producten kunnen mensen aan het werk in deze circulaire economie, zodat ook zij zich gewaardeerd voelen. Circulair Fryslân heeft ambitieuze doelstellingen, maar daar werken we graag aan mee.

Weg van zonnepanelen

Het klimaat verandert, daar moeten we onze omgeving en scholing op aanpassen. We zetten ons in voor het opleiden van installatietechnici. Goed voor het milieu, goed voor werk. De Route du Soleil – een weg gemaakt van zonnepanelen tussen Bolsward en Workum – wordt het voorbeeldproject van deze transitie. Samen met TNO en de Friezen laten we zien wat het betekent om te verduurzamen op grote schaal.