Winne foar kultuer en beweging

Fryslân kent een rijk cultureel leven. Dat zie je onder andere door het grote aantal toneelclubs (Fryske Krites) en de iepenloftspullen die veel bezoekers trekken en zorgen voor verbinding in de mienskip. Maar ook een grote verscheidenheid aan festivals en andere culturele en sportevenementen. Dat werd in 2018 nóg groter.

Hoe zien de Frieze zomers er uit zonder Skûtsjesilen, kaatsen of fierljeppen? Als we luidop zeggen dat Fryslân zo’n sportieve, gezonde en sociale provincie is, hebben we echt nog meer te doen op het gebied van sport en gezond bewegen.

Geef Friezen de ruimte

De geleerde les van 2018? Friezen de ruimte geven om mooie evenementen, voorstellingen en andere projecten te realiseren. Het Iepen Mienskipsfûns (in XXL-vorm) kan hieraan bijdragen, evenals het in stand houden van een ticketinggarantiefonds zodat grote voorstellingen ontwikkeld kunnen worden.

Eigen talent ontdekken

De basis moet beter op orde. Conforme subsidies voor onze instellingen, geïndexeerd én met de zekerheid dat iedereen in aanraking komt met verschillende uitingen van cultuur en zijn/haar eigen passie of talent kan ontdekken.

Gratis toegang

Meer gratis toegankelijke evenementen of beschikbare vrijwilligerskaarten zoals we ook in 2018 hadden. Dan kan echt iedereen meegenieten. Culturele organisaties die subsidie krijgen, worden verplicht om tickets en activiteiten beschikbaar te stellen en samen te werken met maatschappelijke organisaties. De Mienskip maken we samen.

Bijdrage aan mienskip

Culturele projecten die een slinger geven aan een mienskip waar iedereen mee kan doen en bij kunnen dragen aan sociale cohesie, toerisme, talentontwikkeling, de natuur of economie kunnen in aanmerking komen voor de legacy-programmering.

Taalwille

Fan taalpolizei nei taalwille! We geane foar nije en kreativere wizen fan Frysk ûnderwiis, basisskoallen mear begeisterje en boeie mei bredere lessen.

Meer beweging

(Cultuur)sporten verdienen meer regionale support, zonder deze uitingen zijn onze Friese seizoenen oer saai en de dorpen zonder bloeiend verenigingsleven, zonder beweging worden we een stram en eenzaam volk.