Winne foar in sosjaal en takomstproof Fryslân

In wat voor Fryslân willen we leven? Wie willen we met elkaar zijn? Wat voor landschap en cultuur laten we na aan onze kinderen? Vragen van groot belang waar de provincie en het Wetterskip mee verantwoordelijk voor zijn. In de voorbereiding op LF2018 hebben we geleerd door de bril van de Global Goals naar Fryslân te kijken. Veel bedrijven, scholen en andere organisaties zijn dat ook gaan doen. Voor de PvdA betekent dat in het dagelijkse doen en laten…

Geen ego, maar eco

Fryslân moet betaalbaar, sociaal, bereikbaar, aantrekkelijk, creatief, groen en innovatief blijven. Dat vraagt daadkracht, lef en openheid. Nieuwe manieren van democratie en financiering. Durven te dromen, anders te zijn en te doen. Geen ego, maar eco. Niet exclusief voor mensen in een bepaald kringetje, maar inclusief iedereen. Geen oogkleppen en vaste domeinen, maar een overstijgende visie en enthousiast leiderschap. Daar mag je ons op afrekenen in 2023.