Winne foar goeie en betelbere soarch

We wonen in een zogenoemde ‘blue zone’. Een regio waar we heel gezond en gelukkig oud kúnnen worden, vanwege de ruimte, schone lucht, gezonde levensstijl en mienskip die we hier hebben. Maar dan moet de zorg wel goed geregeld zijn en de Friezen actief en gezond zijn.

Vitale Friezen

Wat ons betreft gaat provincie Fryslân optimaal voor Preventie Fryslân. Over een paar jaar is 1 op de 3 Friezen boven de 65 jaar. We hebben een vitale bevolking nodig en willen daar nog meer op inzetten, samen met GGD Fryslân, Sport Fryslân en met culturele interventies zoals muziek. Langer fit blijven betekent langer thuis wonen, meedoen en minder eenzaam zijn.

Zekerheid voor zorgwerkers

Medewerkers in de zorg moeten zekerheid hebben in hun werk, zij zijn goud waard.

Bereikbare zorg

We willen dat de zorg overal in Fryslân goed is. Kwaliteit, bereikbaarheid, maatwerk en preventie moeten daarbij voorop staan. Iedereen moet de zorg krijgen die hij of zij nodig heeft. In de thuissituatie hebben veel mensen baat bij een fijnmazig netwerk van zorgprofessionals en belangbehartiging.

Langer zelfstandig thuis

Om langer zelfstandig thuis wonen te stimuleren moet het MKB, vanuit het provinciale programma zorgeconomie, gestimuleerd worden zorginnovaties te ontwikkelen.