Statenfractie 1966-1970

Boerstra         J.
Dam, van         G.
Dijkstra         K.
Douma           L.
Gaastra          C.
Haan, de         J.F.
Hageman          G.J.
Heide, van der      J.
Hofstra          H.
Hooiring         J.G.
Joustra          H.
Keuning          H.
Kluitenberg        J.E.
Kolthoff         G.W.
Krevelen, van       P.E.
Meij-Terpstra, van der  R.
Poortinga         R.
Rodenhuis         J.
Snijder          J.H.J.
Spiekhout         J.
Stralen-Wijbenga, van   Y.
Vogel-van der Hoek    I.C.
Vries, de         C.
Wallinga         J.R.
Wilde, de         H.