Statenfractie 1962-1966

Brouwer          J.
Dam, van         G.
Ettema          E.
Groot, de         S.
Haan, de         J.F.
Harmsma          W.
Hoogland         J.L.
Klok           J.
Kolthoff         G.W.
Krevelen, van       P.E.
Okkinga          J.
Piebenga         J.
Pietersen-Ehlhardt    A.I.
Poortinga         R.
Snijder          J.H.J.
Spiekhout         J.
Stralen-Wijbenga, van   Y.
Veen, van der       A.L.
Vellenga         J.T.
Vondeling         A.
Vondeling         H.
Vondeling         A.
Wallinga         J.R.
Wilde, de         H.
Zweep           E.R.