Statenfractie 1946-1950

Berg, van der       J.P.
Boer, de         J.
Brouwer          J.
Cloo           B.
Dijkstra         J.K.
Ettema          E.
Groeneveld        H.C.
Haan, de         E.
Halbertsma-Hylkema    P.C.
Hoogland         J.L.
Klok           J.
Leijenaar         K.
Loor, de         D.
Nammensma         J.
Okkinga          J.
Piebenga         J.T.
Sikkes          P.
Veen-de Jong, van der   H.
Veenstra         B.
Visser, de        J.W.
Vondeling         A.