Better yn Wetter

Veiligheid

We willen dat iedereen in Fryslân droge voeten houdt bij extreme regenval of als de zeespiegel stijgt. Soms hebben landbouw, natuur en burgers echter tegengestelde belangen. Hierover zijn we duidelijk.

De belangen van burgers altijd voorop.


Werk uit water

Waterinnovatie en recreatie zijn bronnen van werkgelegenheid. Daarom willen we meer samenwerken met bedrijven, wetenschap en andere overheden. De leuke, sportieve en ontspannen kant vergeten we hierbij zeker niet.

Schoon water om in te zwemmen.

Campagnebeelden-JaJannewietske-AfkeManshanden-web-20

Campagnebeelden-JaJannewietske-AfkeManshanden-web-10

Eerlijke lasten

Mensen met een smalle beurs en kleine ondernemers willen we vrijstellen van waterschapsbelasting. De lusten en lasten eerlijk verdelen tussen boeren, burgers, bedrijven en natuur. Sterkste schouders, zwaarste lasten.

De vervuiler betaalt.


Zuinig met regenwater

Regenwater hoort niet in het riool. In onze dorpen en steden willen we hiervoor ruimte in vijvers en vaarten. Waterzuivering kan goedkoper als we regenwater van vervuild water scheiden.

Regenwater gebruiken voor aantrekkelijke woonomgeving.