Onze kandidaten voor de verkiezingen van 20 maart 2019

Hieronder staan de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van Provinciale Staten en het Wetterskip op 20 maart 2019. Wil je meer weten over de kandidaten? Lees dan de uitgebreide beschrijvingen van de kandidatenlijsten voor Provinciale Staten (klik) en het Wetterskip (klik).

Provinciale Staten

1. Marijke Roskam, Cornwerd

2. Hetty Janssen, Leeuwarden

3. Edou Hamstra, Leeuwarden

4. Douwe Hoogland, Aldtsjerk

5. Lilianne van den Broek, Hidaard

6. Jaap Stalenburg, Heerenveen

7. Anne Zijlstra, Leeuwarden

8. Jan Walrecht, Oudehaske

9. Erik de Groot, Beetsterzwaag

10. Teun de Jong, West-Terschelling

11. Willem de Graaf, Harlingen

12. Laas Douma, St.- Annaparochie

13. Jamila Ennour, Sneek

14. Teunis van der Veen, Haskerhorne

15. Lucas Kuipers, Leeuwarden

16. Jan Johannes Veldkamp, Drachten

17. Sonja Nicolai, Twijzelerheide
18. Joke de Boer, Langedijke
19. Annet Koldijk – Amsterdam, Joure
20. Jan van der Zee, Beetsterzwaag
21.Jan Jaap Uildriks, Leeuwarden
22. Pieter Jonker, Oosterwolde
23. Wyb Jan Groendijk, Schiermonnikoog
24. Rolie Groninger, Wergea
25. Hein de Haan, Leeuwarden
26. Aafke Postma, Buitenpost
27. Ron Schipper, Grou
28. Hans Konst, Joure
29. Trees Flapper, Drachten
30. Jelle Zoetendal, Heerenveen
31. Roel Haverkort, Drachten
32. Paul Maasbommel, Kollum
33. Theda Heijs, Leeuwarden
34. Irma Marinus, Hollum
35. Lies Melchers – Wiebenga, Winsum
36. Ria Blaak, Gorredijk
37. Teun Stoker, Steggerda
38. Geert Verf, Marsum
39. Ron Leen, Wijnaldum
40. Stella van Gent, Sneek
41. Coby van der Laan, Heerenveen
42. Janny Vlietstra, Leeuwarden
43. Roelof Veldhuis, Heerenveen
44. Rommy Kempenaar, De Westereen
45. Jan Kloosterman, Buitenpost
46. Hanny Risseeuw, Franeker
47. Remco van Maurik, Nijeholtpade

Wetterskip

1. Henni van Asten, Dokkum

2. Henk Mulder, Leeuwarden

3. Annelies Stolp, Oosterwolde

4. Remco Admiraal, Dokkum

5. Rolf van Straten, Marsum

6. Wietze van Deelen, Midsland
7. Jelle de Visser, Leeuwarden
8. Harry Balgobind, Drachten
9. Siepie Hylkema, Broeksterwâld
10. Chris van Beek, Easterlittens
11. Wanda Ottens, Heerenveen
12. Joukje van Roeden, Gorredijk
13. Rinze Eizema, Burgum
14. Ilja Zonneveld, Schiermonnikoog
15. Henk Korthof, Boksum
16. Cor Trompetter, Noordwolde
17. Hein Kuiken, Harlingen