Zorgen om toename ottersterfte in verkeer

1 december 2020

Dit jaar zijn er in Fryslân 63 otters om het leven gekomen door het verkeer. Dat is een nieuw record. Uit het nieuws blijkt dat vooral het rijkswegennet nog gevaarlijk blijft voor overstekende otters. Hetty Janssen (PvdA), Bea Bijlsma (D66) en Menno Brouwer (PvdD) willen weten wat de provincie kan doen aan deze knelpunten. “De otter doet het goed in onze provincie, totdat hij bij de N31, de A32 of de A7 aankomt. Het verkeer is nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak van otters. Het is positief dat de populatie otters in Fryslân stijgt, maar daarmee neemt ook de ottersterfte jaarlijks toe. We hopen dat de klap van het verkeer op de populatie verkleind kan worden”, reageren de indieners.

Jaar van de otter

2021 is door de Zoogdierenvereniging uitgeroepen tot het jaar van de otter. Dat jaar zal het succes van de herintroductie aandacht krijgen, maar wordt er ook gefocust op het verhelpen van knelpunten en het vergroten van de verspreiding in Nederland. De indieners willen ook weten hoe de activiteiten er dat jaar in Fryslân uit gaan zien en of de provincie hier een bijdrage aan gaat leveren. “Internationaal gezien gaat het nog niet goed met de otter. Verdere verspreiding is belangrijk voor het voortbestaan van deze diersoort. Laten we daar als Fryslân positief aan bijdragen,” besluiten ze.