Zorgen om automatische brugbediening in Warten

Door Provinciale Staten op 15 december 2020

In Warten is veel onrust over de bediening van de brug in de historische kern van het dorp. Voor het automatisch bedienen van deze brug zijn 15 meter hoge masten met camera’s nodig. Inwoners maken zich daardoor zorgen om hun privacy. En de onrust in het dorp neemt alleen maar toe, want uit onderzoek blijkt dat er meer camera’s en meer luidsprekers nodig zijn. Ook komen er aanmeldsteigers op plaatsen die niet alleen de privacy en het woongenot van de inwoners van Warten negatief beïnvloeden, maar ook de beleving van de watersporter tenietdoen. Omdat de nieuwe brugbediening het woongenot negatief beïnvloedt, stellen Bea Bijlsma (D66) en Edou Hamstra (PvdA) tijdens Provinciale Staten mondelinge vragen.

Heroverwegen

“Voor het realiseren van de brugbediening op afstand zijn ingrijpende aanpassingen midden in de historische dorpskern nodig”, reageren de Statenleden. “Er moeten hoge masten, camera’s en geluidsapparatuur worden geplaatst en er moeten aanlegsteigers verdwijnen.” De Statenleden willen weten of deze effecten bij de besluitvorming overwogen zijn. “Als dat niet zo blijkt te zijn, dan hopen wij dat er opnieuw over de automatisering gesproken kan worden.” Daarnaast vragen zij zich af of er ook naar andere dorpen in de gemeente Leeuwarden is gekeken, waar makkelijker, veiliger en zonder inbreuk op de privacy en woongenot van de inwoners overgestapt kan worden op automatische brugbediening.

Financiële consequenties

Bijlsma en Hamstra willen ook weten of de investeringen in de automatische brugbediening zorgen voor een besparing van de kosten. “De overstap naar automatische brugbediening is een bezuiniging. Naar nu blijkt moet er fors geïnvesteerd worden in wachtplaatsen, een nieuwe watertankplaats, nog meer camera’s, meldsteigers met bijbehorende geluidsapparatuur en lichten, een gastheer/vrouw én een brugwachter bij de Zwette die zich in het hoogseizoen de hele dag alleen bezighoudt met Warten. We vragen ons af of al deze kosten opwegen tegen het behouden van de brugwachter.”