Windmolens: balans tussen mienskip en lânskip

24 december 2020

“De PvdA heeft zich nadrukkelijk voorstander getoond van dorpsmolens en de betrokken energiecoöpraties die zich vaak fors inspannen voor hun lokale Mienskip. Tegelijkertijd heeft de PvdA zorg over en voor het landschap”, aldus Erik de Groot tijdens de bespreking van het initiatiefvoorstel ‘Romte foar wyn mei de mienskip’ van D66 in de Provinciale Staten. Met dit initiatiefvoorstel wil deze partij de maximale tiphoogte van 100 meter afschaffen. Ook de saneringsregeling, waarbij een nieuwe solitaire molen moet worden vervangen door meerdere bestaande molens, wil D66 afschaffen. De PvdA vreest dat de balans tussen de Friese RES-doelstellingen, initiatieven vanuit de Mienskip en zorg om het landschap dan uit evenwicht raakt en heeft daarom tegen het initiatiefvoorstel gestemd.

Balans tussen Mienskip en Lânskip

We zijn nadrukkelijk voorstander van dorpsmolens en de betrokken energiecoöpraties die zich vaak fors inspannen voor hun lokale Mienskip. Maar we hebben ook zorg voor ons mooie landschap. “De torens bij Spannenburg en de Achmeatoren in Leeuwarden zijn voor mij ijkpunten als ik door de provincie rijd, aldus De Groot. Twee torens van resp. 118 en 115 meter hoog. Hoe anders gaat het landschap er uitzien als er over de provincie 66 windmolens zijn uitgestrooid van 120 meter of hoger?” Die balans tussen de Mienskip en ús lánskip vinden we terug in ons bestuursakkoord. 

Een molen zou  geen doel moeten zijn, maar een middel

Het plaatsen van een nieuwe molen in het kader van de saneringsregeling moet wel gemakkelijker worden gemaakt  voor dorpen. Naast het het opschalen van bestaande dorpsmolens, willen dat de provincie een actieve rol speelt bij het helpen vinden van verouderdere molens die gesaneerd kunnen worden. We zien ook andere mogelijkheden voor dorpen die graag (verder) willen verduurzamen. Zoals een dorp dat op afstand participeert in een bestaand windmolenpark, bijvoorbeeld windmolenpark Fryslân of in de toekomst in nieuwe clusters. Dat zijn manieren voor het opwekken van meer duurzame windenergie, zonder dat een nieuwe molen voor elk dorp een doel op zich wordt.