Kennismaken met Wetterskip Fryslân

Door Wetterskip Fryslân op 20 februari 2018

Wetterskip Fryslân nodigt mensen die interesse hebben in een bestuurlijke functie bij het waterschap van harte uit voor een kennismaking in mei. Gedurende drie avonden en tijdens een excursie kunnen de deelnemers kennismaken met het werk van het waterschap, de toekomstige opgaven en de wijze waarop deze oudste bestuurslaag uit ons bestel politiek wordt bestuurd. Zo is het bijwonen van een vergadering van het Algemeen Bestuur onderdeel van het programma.

Gratis cursus

In het persbericht van Wetterskip Fryslân, waarover in verschillende media al is gepubliceerd, staat meer over deze kennismakingscursus. Deze cursus wordt gratis aangeboden voor de inwoners van 18 jaar en ouder in Fryslân en het Groningse Westerkwartier en zal worden gehouden op de avonden van 17, 23 en 29 mei 2018. Voorafgaand aan de laatste bijeenkomst vindt van 16.00 tot 18.00 uur een excursie plaats, gevolgd door een maaltijd. Opgeven kan tot 1 april 2018 a.s. door een e-mail te sturen naar: bestuurssecretariaat@wetterskipfryslan.nl

Woordvoerder

Woordvoerder


Henni van Asten

Fractievoorzitter
Wetterskip Fryslân

Telefoon: 06 – 40 15 28 41
E-mail: hvanasten@wetterskipfryslan.nl

Stuur mij een bericht