Door Vrouwennetwerk op 20 juni 2016

Vrouwennetwerk op bezoek bij het AZC Drachten

Als vrouwennetwerk van de PvdA in Fryslan brachten we begin juni een bezoek aan het AZC in Drachten. Door locatiemanager Miranda Bakker en haar team zijn we zeer hartelijk ontvangen. Miranda Bakker en Geeske Visser vertelden in vogelvlucht over de procedures en over het centrum. Naast de reguliere opvang vindt in AZC Drachten ook opvang van 16 tot 18-jarige alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) plaats, op de zogeheten amv-campus.

De achtergrond van de bewoners van het AZC is zeer divers. Er is sprake van zo’n dertig nationaliteiten. De bewoners moeten lang in een AZC wachten. Dit in verband met diverse procedures en vanwege de doorstroom die achterblijft omdat statushouders langer in het AZC blijven. Van belang dus dat gemeenten en woningbouwcorporaties snel zorgen voor huisvesting zodra iemand een status krijgt.

Ondanks die lange wachttijden blijft de sfeer goed. De goede sfeer is mede te danken aan activiteiten, waarbij de rol van vrijwilligers belangrijk is.

Wij hebben op een ‘heerlijke’ manier kennis gemaakt met een van die activiteiten, namelijk gezamenlijk eten bereiden. De vrouwen in het AZC hadden een schitterend en kleurrijk buffet samengesteld met de heerlijkste gerechten uit vele landen voor een gezamenlijke maaltijd. Het gezegde ‘eten verbroederd’ bleek nu ook. Tijdens de maaltijd ontstonden levendige gesprekken, een prachtige manier om elkaar en elkaars gebruiken beter te leren kennen. Na de maaltijd volgde, voorafgaand aan de afsluiting, een rondleiding over het terrein.

Wij spreken onze grote waardering uit voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers en bedanken Miranda, haar team en de bewoonsters van het AZC heel hartelijk voor het indrukwekkende en inspirerende bezoek.

Tineke Laverman
Vrouwennetwerk PvdA Fryslân