Door Provinciale Staten op 9 februari 2016

‘Voorkom slome betaling aan Fries mkb door provincie’

Friese ondernemers die werk verrichten voor de provincie of gerelateerde organisaties, de zogenoemde semi-overheid, moeten op tijd betaald worden. Dat vinden de PvdA en de ChristenUnie. Vanuit het mkb zijn signalen ontvangen dat het betaalgedrag van overheden te wensen overlaat. Woordvoerder Remco van Maurik eist met schriftelijke vragen opheldering over deze kwestie. “We willen weten of de provincie al haar rekeningen binnen de beloofde termijn betaalt.”

De klachten vanuit het mkb over de betaling van facturen worden bevestigd door een onderzoek van bedrijfsinformatiespecialist Graydon . Daaruit blijkt dat overheden er gemiddeld 48 dagen over doen om openstaande rekeningen te betalen. De provincie Fryslân stelt daarnaast in haar algemene inkoopvoorwaarden dat ze facturen binnen dertig dagen betalen. Van Maurik wil, naast antwoord op de vraag of de provincie wel binnen dertig dagen betaalt, ook weten of het college erkent dat de provincie een voorbeeldfunctie heeft. “De PvdA vindt dat ondernemers mogen verwachten dat de provincie hun rekeningen op tijd betaald. Betaaldiscipline vinden wij zeer belangrijk, ondernemers mogen niet de dupe worden van slome betaling door de provincie.” Saillant detail is dat gedeputeerde Sander de Rouwe (CDA) eind juni, bij het bespreken van de provinciale jaarstukken, stelde dat de provincie de ambitie heeft om binnen 21 dagen negentig procent van de rekeningen te betalen. “Of het ook daadwerkelijk lukt om zo snel te betalen is op dit moment onduidelijk”, zegt Van Maurik. “We willen graag weten wat het college doet om deze ambitie te realiseren.”